ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Kit Digital, programa per a la transformació digital de pimes i autònoms

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2023  

A qui s'adreça

Empreses

El Kit Digital és una iniciativa del Govern d'Espanya que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avenç significatiu en el nivell de maduresa digital. 

Les solucions digitals que proporciona el Kit Digital estan orientades a les necessitats de les petites empreses, microempreses i treballadors autònoms, que pertanyin a qualsevol sector o tipologia de negoci. 

El procés a seguir per a rebre els ajuts en el marc del programa Kit Digital és el següent:  

 • Per demanar el bo digital cal registrar-se al web www.acelerapyme.es i completar el test d'autodiagnòstic del nivell de digitalització de l’empresa. 
 • Una vegada obert el termini de la convocatòria caldrà sol·licitar el bo digital a la seu electrònica de Red.es, accedir al catàleg d'agents digitalitzadors (que es publicarà a partir del dia 10 de Març) i decidir amb qui es vol desenvolupar la solució digital.  
 • Posar-se en contacte amb l’agent digitalitzador en qüestió i subscriure l'acord de prestació de solucions digitals. Amb la formalització d’aquest acord es cedeix el dret a cobrament de l’ajut a l’agent digitalitzador en pagament dels serveis prestats.  
 • Una vegada formalitzat l’acord l’Agent ha de prestar la solució de digitalització. Aquesta prestació es realitzarà en dues fases:  
  • Una primera fase que tindrà una durada màxima de 3 mesos des de la validació de l’Acord. En aquesta fase l’Agent Digitalitzador ha de realitzar la instal·lació o desenvolupament de la solució i el beneficiari ha de pagar la factura emesa per l’Agent Digitalitzador.  
  • Una segona fase que té una durada fixa de 12 mesos des de l’emissió de la factura en la fase anterior. Durant aquests 12 mesos l’Agent Digitalitzador ha de seguir prestant tots els serveis que requereixi la solució o solucions contractades.   
 • El pagament del bo digital com a tal es realitzarà als Agents Digitalitzadors una vegada hagin justificat cada una de les dues fases d’execució. 

Si voleu ser part del Kit Digital com a proveïdors de solucions digitals, podeu sol·licitar l'alta com a Agent Digitalitzador. 

Actuacions subvencionables:  

Seran subvencionables les despeses en què incorri el beneficiari per a l'adopció de les solucions de digitalització que responguin a alguna de les categories següents: 

 • Lloc web i Presència a internet 
 • Comerç electrònic 
 • Gestió de xarxes socials 
 • Gestió de clients 
 • Business Intelligence i analítica 
 • Serveis d’oficina virtual 
 • Gestió de processos  
 • Factura electrònica  
 • Comunicacions segures 
 • Ciberseguretat 

Beneficiaris 

Podran ser beneficiaris d’aquests ajuts les petites empreses (seguint la definició que s’estableix a l’Annex I del Reglament (UE) nº 651/2014 de la Comissió) i els autònoms amb domicili fiscal ubicat en territori espanyol.  

S’estableixen tres segments de beneficiaris diferents:  

 • Segment I: Petites empreses d’entre 10 i 49 treballadors 
 • Segment II: Petites empreses o microempreses d’entre 3 i 10 treballadors 
 • Segment III: Petites empreses o microempreses d’entre 0 i 3 treballadors 

Quantia 

L’import dels ajuts, anomenats “bo digital”, serà de 12.000 euros per a les empreses del Segment I, 6.000 euros per a les del Segment II i 2.000 per a les del Segment III.  

Els beneficiaris (empreses) podran formalitzar Acord amb els Agents Digitalitzadors únicament per una solució de digitalització per cada Categoria de Solució de Digitalització. Els imports màxims dels ajuts per a cada Categoria depenen del segment en el que s’inclogui l’empresa i van dels 125 als 6.000 euros.  

Termini 

El termini de presentació de sol·licituds per al primer segment d’empreses (entre 10 i 49 treballadors) s’iniciarà el dia 15 de març de 2022 a les 11:00 hores i finalitzarà el dia 15 de setembre de 2022 a les 11:00 hores. Aquest termini conclourà abans en cas d’esgotar-se el crèdit pressupostari establert. 

El termini per als dos segments d’empreses restants s’especificarà a les corresponents convocatòries.  

Accés al tràmit

Bases reguladores

Més informació

Preguntes freqüents

Noticia La Moncloa

 

Referència legal BOE núm. 49 del 26-02-2022

Contacte

info@acelerapyme.gob.es

Tel. 900 909 001