ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Programa Investigo

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 08/03/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Aprovada la convocatòria d’ajuts, en règim de concurrència no competitiva, destinats al finançament, per part del Servei Públic d'Ocupació Estatal i en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, del "Programa investigo" per a la contractació de persones joves en la realització d'iniciatives de recerca i innovació. Les persones contractades han de tenir 16 o més anys i no haver complert els 30 anys, trobar-se desocupades i estar inscrites com a demandants d'ocupació en el moment de començar la relació contractual.

Actuacions subvencionables

Els ajuts atorgats en el marc d’aquesta convocatòria s’hauran de destinar al finançament dels costos laborals i salarials de les persones joves contractades per executar iniciatives de recerca i innovació. Els costos subvencionables inclouen:

 1. Costos laborals i salarials, incloent la cotització per a tots els conceptes a la Seguretat Social.
 2. Ajuts al desplaçament per valor de 1.000 euros a l’any quan la persona contractada tingui residència en una província o illa diferent a on desenvoluparà el seu lloc de treball.

Els contractes a subvencionar tindran una durada d’un mínim de 12 mesos i hauran de ser a temps complet. La durada de la subvenció s’estendrà fins a un màxim de dos anys.

Beneficiaris

Poden tenir la condició de beneficiaris els següents organismes, centres i entitats:

 • Organismes públics d’investigació.
 • Les universitats públiques i privades i els seus instituts universitaris.
 • Centres i institucions sanitàries públiques i privades vinculades al Sistema Nacional de Salut.
 • Instituts d’investigació biomèdica o sanitària.
 • Centres tecnològics d’àmbit estatal i centres de suport a la innovació tecnològica.
 • Centres públics i privats que tinguin com a activitat principal la R+D+i.
 • Empreses del sector públic o privat que estiguin invertint en la realització d’iniciatives de recerca i innovació.

Quantia

Per tal de finançar els costos laborals i salarials l’ajut serà de 22.405,94 euros per persona contractada i any en el cas del contractes en els grups de cotització de la Seguretat Social 9 a 5 (ambdós inclosos) i de 33.108,92 euros en el cas de contractes en els grups 4 a 1. En el cas que les entitats beneficiaries ho sol·licitin, de forma addicional rebran també un ajut de 1.000 euros a l’any per persona contractada per finançar els costos de desplaçament.

El pressupost total per a la realització de les actuacions objecte d'aquesta convocatòria ascendeix a 71.129.030 euros. D'ells, cinquanta-vuit milions set-cents nou mil sis-cents vuitanta euros (58.709.680,00€) per a l'exercici 2022 i dotze milions quatre-cents dinou mil tres-cents cinquanta euros (12.419.350,00) per a l'exercici 2023.

Termini

S'estableixen els següents terminis de presentació de sol·licituds:

 • Un primer termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al Boletín Oficial del Estado.
 • Per a l'exercici 2022 s'estableix un segon termini de 4 mesos, comptats a partir del dia 25 d'abril de 2022 inclòs.
 • Per a l'exercici 2022 s'estableix un tercer termini de 10 dies hàbils, comptats a partir del dia 11 de novembre de 2022 inclòs.
 • Per a l'exercici 2023 s'estableix un quart termini de 10 dies hàbils, comptats a partir del dia 15 de febrer de 2023 inclòs.

Consulta els detalls d’aquesta convocatòria

Bases reguladores (document .PDF)

Accés al tràmit

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal BOE Núm. 305 del 22-12-2021

Contacte

Telèfon: 913 632 330