ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Subvencions per a la realització d'accions de formació professional per a l'ocupació per a l'adquisició i millora de competències digitals per impulsar l'emprenedoria, el desenvolupament rural i reduir la bretxa de gènere (SOC – ADA)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 10/03/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Aquesta convocatòria té per objectiu la realització d’accions de formació professional per a l’ocupació per a l’adquisició i millora de competències digitals per impulsar l’emprenedoria, el desenvolupament rural i reduir la bretxa de gènere, adreçades de manera prioritària a dones desocupades, residents preferentment en municipis de menys de 30.000 habitants.

La seva finalitat és donar compliment als objectius i fites previstes en el marc de la distribució, per part del SEPE, dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (Fons MRR), concretament els destinats a l’execució dels projectes d’inversió del component 19 “Pla Nacional de Competències digitals”, Inversió 3 “Competències digitals per a l’ocupació”.

Beneficiaris

Podran ser beneficiàries de les subvencions previstes en aquesta Resolució les entitats recollides a la base 3.1.a) de l'annex 1 de l'Ordre TSF/170/2018, de 8 d'octubre, que estiguin inscrites, en el moment de presentar la sol·licitud, en el corresponent Registre de centres i entitats de formació, i constin a GIA en situació d'alta o en situació d’inscripció d’ofici.

Quantia

La dotació pressupostària per a aquestes ajudes és de 14.784.648,00 euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds comença el 8 de febrer de 2022 i acaba el 10 de març de 2022, ambdós inclosos.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal DOGC núm. 8575 Data 31.12.2021