ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Línia ICO Canal Internacional

TipusServei

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Beneficiaris

  • Inversió i Liquiditat: Autònoms i empreses, tant domiciliades a Espanya com a l'estranger que tinguin almenys un 30% de capital d'empresa espanyola o "interès espanyol" i desitgin finançar les seves activitats empresarials i/o inversions, necessitats liquiditat a l'estranger.
  • Exportació a mitjà i llarg termini: Autònoms i empreses, tant domiciliades a Espanya com a l'estranger que tinguin almenys un 30% de capital d'empresa espanyola o "interès espanyol" i desitgin finançar les seves activitats empresarials i/o inversions, necessitats liquiditat a l'estranger.

Conceptes finançables

  • Inversió o liquiditat
  • Exportacions a mig i llarg termini

Sol·licitud

En les institucions financeres internacionals o bancs locals radicats fora d'Espanya amb els quals l'ICO té subscrits acords de col·laboració.

Import màxim per client

No hi ha límit d'import.

Modalitat de l’operació

Tipus de contracte de finançament que acordin el client i l'entitat de crèdit.

Condicions financeres de l’operació

Les establertes entre el client i l'entitat financera internacional.

Vigència

Any 2022

 

Fitxa informativa ICO Canal Internacional

Més informació

CONTACTE ICO

Tel. 900 121 121