ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Línia ICO Nacional Empreses i Emprenedors

Entitat ICO - Instituto Crédito Oficial

Projectes d'inversió, activitats empresarials i/o necessitats de liquiditat o despeses.

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Beneficiaris

  • Autònoms i Emprenedors.
  • Particulars i comunitats de propietaris.

Import màxim per client: Fins a 12,5 milions d'euros, en una o diverses operacions.

Conceptes finançables:

  • Projectes d'inversió, activitats empresarials i/o necessitats de liquiditat o despeses.
  • Projectes de digitalització i, en particular, els destinats a fomentar solucions de teletreball recollits en el programa Accelera Pime.
  • Rehabilitació d'habitatges i edificis.

Modalitat: préstec, leasing, renting o línia de crèdit.

Tipus d'interès: fix o variable, més el marge establert per l'entitat de crèdit segons el termini d'amortització.

Vigència: any 2022.


Fitxa ICO Empreses i Emprenedors 2022

Més informació

CONTACTE ICO

Tel. 900 121 121