ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Línia ICO Nacional Garantia SGR/SAECA

Entitat ICO - Instituto de Crédito Oficial

Projectes d'inversió, activitats empresarials i/o necessitats de liquiditat o despeses amb aval d'una SGR o SAECA.

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2023  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

Beneficiaris

Autònoms, emprenedors i empreses (dins i fora del territori nacional) que disposin d'aval SGR (Societat de Garantia Recíproca) o SAECA (Societat Estatal de Caució Agrària).

Import màxim per client

Fins a 2 milions d'euros en una o diverses operacions.

Conceptes finançables

Projectes d'inversió, activitats empresarials i/o necessitats de liquiditat o despeses.

Modalitat

Préstec, lísing, renting o línia de crèdit.

Tipus d'interès

Fixe o variable, més el marge establert per l'entitat de crèdit segons el termini d'amortització.

Termini d'amortització i carència

De 1 a 15 anys amb la possibilitat de fins a 3 anys de carència del principal.

Vigència

Any 2023

Sol·licituds

Directament a les entitats de crèdit, SGR (www.cesgar.es) o SAECA (www.saeca.es)

Fitxa ICO Garantia SGR/SAECA

Més informació al web de l'ICO

Contacte

Telèfon: 900 121 121