ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Programa Activa Startups

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 21/04/2023  

A qui s'adreça

Empreses

El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme ha publicat la segona convocatòria d'ajuts del programa "Activa Startups" dirigits a afavorir la innovació oberta entre pimes i startups.

L’objectiu d’aquest programa és impulsar la innovació oberta a través del desenvolupament de projectes de col·laboració entre pimes i startups que ajudin a impulsar la seva digitalització i el seu creixement empresarial. Seran susceptibles de finançament els projectes d’assessorament en matèria d’innovació en transformació digital, desenvolupament i incorporació de tecnologies emergents, transformació cap a una economia baixa en carboni o incorporació de l’economia circular en el model de negoci de la pime. Aquests projectes hauran de donar resposta als reptes plantejats per les pimes a través de solucions basades en tecnologies emergents com la intel·ligència artificial, l’internet de les coses, el blockchain, la ciberseguretat o la realitat virtual i augmentada, entre d’altres.

Aquesta convocatòria s'emmarca en la Inversió 2 «Creixement», del Component 13 «Impuls a la PIME» del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

Beneficiaris

Podran obtenir la condició de beneficiaries les empreses de qualsevol sector (exceptuant les que operin als sectors de la pesca i l'aqüicultura i les dedicades a la producció primària de productes agrícoles) amb personalitat jurídica pròpia i legalment constituïdes, que tinguin la consideració de PIME i centre de treball a Catalunya.

A banda, en el marc d'aquesta convocatòria s'entén per startup una empresa de recent creació, sempre i quan no hagin transcorregut més de 5 anys des de la data d’inscripció al Registre Mercantil (o de 7 en el cas de les empreses de biotecnologia, energia o industrial).

Actuacions subvencionables

Les tipologies d’actuació objecte d'aquest ajut podran ser:

 1. Projectes per a la generació d'innovació a través de la resolució de reptes tecnològics d'empreses, sectors, ciutats i/o missions que serveixin per trencar bretxes socials, generacionals i territorials.
 2. Actuacions d’assessorament en matèria d’innovació en l’àmbit tecnològic, amb l'objectiu de donar resposta a reptes plantejats en empreses que cerquen la innovació oberta mitjançant solucions basades en tecnologies disruptives.
 3. Actuacions encaminades a adquirir nous coneixements i aptituds que puguin ser útils per desenvolupar nous productes, processos o serveis, o que permetin millorar considerablement els ja existents.
 4. Actuacions de demostració, adaptació i personalització de diverses tecnologies, proves i experimentació amb tecnologies digitals, transferència de coneixements i tecnologia, tests de validació, proves de concepte, producció de prototips, etc.

El termini d’execució dels projectes serà de sis mesos a comptar des de la data de concessió dels ajuts.

Despeses subvencionables:

En el marc d’aquesta convocatòria seran subvencionables les despeses següents:

 1. Despeses de personal.
 2. Costos d’instrumental i material inventariable.
 3. Despeses de material i productes similars derivats directament de l’activitat del projecte.
 4. Lloguer d’instal·lacions o edificacions i de maquinaria o equips de tercers.
 5. Despeses d’allotjament, locomoció i viatges.
 6. Despeses de contractació de serveis d’assessorament i suport en matèria d’innovació.
 7. Costos derivats de l’informe realitzat per un auditor sempre que sigui requerit a la fase de justificació.
 8. Despeses indirectes.

Quantia

El pressupost total previst per aquesta segona convocatòria és de 2.800.000 euros. La intensitat de la subvenció serà del 100% de l'import brut dels costos subvencionables del projecte fins a un màxim de 40.000 euros per empresa beneficiaria.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 1 d’abril de 2023 i finalitzarà el dia 21 d’abril de 2023.

Bases Reguladores (document .PDF)

Consulta els detalls d’aquesta convocatòria

Accés al tràmit

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal Convocatòria BOE Núm. 77 del 31-03-2023

Contacte

Telèfon: 913 494 640 

activastartups@eoi.es