ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Activa Startups_Ajuts per impulsar la innovació (Bases Reguladores)

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Atenció: El termini de presentació de sol·licituds encara no ha obert

El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme ha publicat les bases que regulen la concessió d'ajuts del programa "Activa Startups" dirigits a afavorir la innovació de pimes i startups.

L’objectiu d’aquest programa és el desenvolupament de projectes de col·laboració entre pimes i startups que serveixin per impulsar la seva digitalització i el seu creixement empresarial. Les actuacions susceptibles de finançament seran projectes d’innovació en matèria de transformació digital, desenvolupament i incorporació de tecnologies emergents, transformació cap a una economia baixa en carboni o incorporació de l’economia circular en el model de negoci de la pime.

Les tipologies d’actuació podran ser:
a) Projectes per a la generació d'innovació a través de la resolució de reptes tecnològics d'empreses, sectors, ciutats i/o missions que serveixin per trencar bretxes socials, generacionals i territorials.

b) Actuacions d’assessorament en matèria d’innovació en l’àmbit tecnològic, amb l'objectiu de donar resposta a reptes plantejats en empreses que cerquen la innovació oberta mitjançant solucions basades en tecnologies disruptives.

c) Actuacions encaminades a adquirir nous coneixements i aptituds que puguin ser útils per desenvolupar nous productes, processos o serveis, o que permetin millorar considerablement els ja existents.

d) Actuacions de demostració, adaptació i personalització de diverses tecnologies, proves i experimentació amb tecnologies digitals, transferència de coneixements i tecnologia, tests de validació, proves de concepte, producció de prototips, etc.

Beneficiaris

Podran obtenir la condició de beneficiaries les pimes o startups amb personalitat jurídica pròpia i que estiguin legalment constituïdes. Hauran de tenir el seu domicili fiscal i el seu principal centre operatiu a Espanya i mantenir-los, almenys, durant el període de prestació de les activitats objecte de subvenció.

S'entén per startup una empresa de recent creació, sempre i quan no hagin transcorregut més de 5 anys des de la data d’inscripció al Registre Mercantil, amb caràcter general, o de 7 en el cas d'empreses de biotecnologia, energia o industrial.

Quantia

La inversió total prevista és de 44 milions d’euros. Les subvencions però, no podran ser superiors a 40.000 euros per empresa beneficiaria.

Termini

Pendent de publicació de la convocatòria. El termini per a la presentació de sol·licituds serà el que s'estableixi a la corresponent convocatòria, sent com a màxim de dos mesos des de la publicació de l'extracte de la convocatòria al BOE.

Més informació - La Moncloa

Referència legal BOE Núm. 305 del 22-12-2021

Contacte

91 349 46 40