ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts per a projectes de digitalització de «última milla» en empreses del sector turístic

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 04/07/2022  

A qui s'adreça

Empreses

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme obre la convocatòria de la concessió d'ajuts, en règim de concurrència competitiva, per a projectes de digitalització de “Última Milla” a empreses i agrupacions d'entitats del sector turístic.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és finançar projectes singulars i transformadors que incloguin processos i productes fàcilment escalables i reproduïbles amb una clara orientació a l’usuari final i que continguin, entre d’altres, millores en la digitalització i intel·ligència aplicades a les destinacions i al sector turístic.

Els projectes presentats en aquesta línia d’ajuts hauran de ser projectes innovadors de base tecnològica relacionats amb l’internet de les coses, el 5G, el big data, la ciberseguretat o les aplicacions mòbils. Així mateix, la finalitat última dels projectes serà promoure la transformació digital de les empreses que els duen a terme en el marc de la gestió d’aquestes empreses en la seva relació amb els clients, en la gestió dels seus beneficis o en el seu posicionament de marca.

Actuacions subvencionables

S’estableixen tres línies d’actuacions o projectes susceptibles de rebre aquests ajuts:

  • Línia 1: Projectes de desenvolupament tecnològic innovadors que incorporin tecnologies emergents o un nou desenvolupament amb risc tecnològic mitjà/baix (nivell de maduresa de la tecnologia TRL 6-8). El pressupost dels projectes serà com a màxim de 5.000.000 d’euros i d’un mínim de 300.000 euros. Els projectes s’hauran d’executar en un màxim de 18 mesos.
  • Línia 2: Projectes d’implementació i adopció de noves tecnologies que incorporin tecnologies testades prèviament en el mercat amb risc tecnològic baix (nivell de maduresa de la tecnologia TRL 8-9). El pressupost dels projectes serà com a màxim de 750.000 euros i d’un mínim de 300.000 euros. Els projectes s’hauran d’executar en un màxim de 12 mesos.
  • Línia 3: Projectes d'implementació i adopció per part de pimes de tecnologies testades prèviament al mercat amb risc tecnològic baix (nivell de maduresa de la tecnologia TRL 8-9). El pressupost dels projectes serà com a màxim de 200.000 euros i d’un mínim de 50.000 euros. Els projectes s’hauran d’executar en un màxim de 12 mesos.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaries d’aquests ajuts, sempre que prèviament es constitueixin en agrupació:

  • Empreses del sector turístic, sempre que estiguin vàlidament constituïdes, tinguin personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal a Espanya. Es consideraran empreses del sector turístic les entitats que, independentment de la seva forma jurídica i del seu finançament, exerceixin alguna de les activitats econòmiques agrupades sota algun dels codis de Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) recollits a l’apartat 1 de l’article 8 del document de modificació de les Bases Reguladores.
  • Empreses l’activitat de les quals els permeti constituir-se en socis tecnològics i amb experiència demostrable en l’àmbit turístic.

Quantia

La intensitat màxima d’aquests ajuts és del 50% del pressupost total del projecte per a les línies 1 i 2. En aquells projectes en que participin grans empreses la intensitat màxima de l’ajut serà del 15%. En el cas de la línia 3, la intensitat màxima dels ajuts podrà ser de fins al 100% del pressupost total del projecte.

El pressupost total d’aquesta convocatòria és de 25.000.000€ (20.000.000€ € per als projectes de la línia 1 i 5.000.000€ per als de la línia 2).

Termini

El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 2 de juny del 2022 i finalitzarà el dia 4 de juliol de l’any 2022.

Més informació - La Moncloa

Modificació Bases Reguladores (document .PDF)

Bases reguladores (document .PDF)

Ordre de modificació de les bases reguladores (document .PDF)

Accés al tràmit

Referència legal BOE Núm. 131 del 02-06-2022