ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts per a projectes de creixement blau al sector pesquer i de l’aqüicultura

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 18/02/2022  

A qui s'adreça

Empreses

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) ha publicat la convocatòria d'ajuts a agrupacions d'entitats que realitzin projectes en matèria de creixement blau al sector pesquer i aqüícola pels anys 2022 i 2023.

Amb aquesta línia de subvencions, es podran finançar projectes d'activitats de creixement blau que comportin la modernització, actualització i millora sostenible dels sectors pesquer i de l'aqüicultura, incloent-hi tota la cadena de transformació i comercialització dels seus productes, així com la competitivitat i productivitat.

L'economia blava inclou totes les activitats econòmiques que depenen del mar, i els diferents sectors que la componen (turisme, navegació i transport marítim, pesca, biotecnologia, entre d'altres) mostren sinergies importants, ja que comparteixen, en moltes ocasions, activitat, infraestructures (ports, xarxes de distribució elèctrica i similars) i un objectiu comú, la utilització sostenible dels recursos marins.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaries d’aquests ajuts les agrupacions formades per una entitat de l’apartat A següent, que s’encarregarà de coordinar i representar a l’agrupació, més qualssevol entitats dels apartats A i B:

  • A) Entitats públiques o privades que tinguin en vigor un protocol general d’actuació en matèria de creixement blau amb la Secretaria General de Pesca.
  • B) Qualsevol entitat pública o privada relacionada amb el sector de la pesca i l’aqüicultura, incloent la transformació i comercialització dels productes.

Quantia

2.000.000 d’euros distribuïts entre 2022 i 2023 (1.000.000 el 2022 i 1.000.000 el 2023).

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 24 de gener de 2022 i finalitzarà el dia 18 de febrer de 2022.

Més informació

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal BOE Núm. 18 del 21 de gener 2022

Contacte

Telèfon: 913 476 062

gesfonpm@mapa.es