ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts a la cadena de valor de l'hidrogen renovable

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 07/06/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Es publiquen les convocatòries d’ajuts corresponents als quatre programes de suport a la Cadena de Valor Industrial de l'Hidrogen Renovable:

 • Programa d'incentius 1: Capacitats, avenços tecnològics i implantació de línies d'assaig i/o fabricació.
 • Programa d'incentius 2: Disseny, demostració i validació de mobilitat propulsada per hidrogen.
 • Programa d'incentius 3: Grans demostradors d'electròlisi – projectes innovadors de producció d'hidrogen renovable.
 • Programa d'incentius 4: Reptes de recerca bàsica fonamental, pilots innovadors i la formació en tecnologies habilitadores clau dins de la cadena de valor.

Aquests ajuts tenen com a finalitat contribuir als objectius marcats a la Inversió 1 de la Component 9 del Pla de Recuperació: el desenvolupament d'avenços tecnològics o prototips de la cadena de valor de l'hidrogen renovable i la implantació d'instal·lacions d'assaig o noves línies de fabricació.

Els projectes de cadena de valor innovadora i de coneixement de l’hidrogen renovable constitueixen les actuacions 11, 12, 13 i 14 del PERTE d'energies renovables, hidrogen renovable i emmagatzematge.

Actuacions subvencionables

Les actuacions que podran ser objecte d’aquests ajuts són les següents:

 • Programa d’incentius 1: Projectes d’R+D+i que es concretin en centres de fabricació d’equips o components de la cadena de valor de l’hidrogen renovable o en la millora de les capacitats d’R+D+i (instal·lacions d’assaig de components, sistemes, vehicles o equips auxiliars).
 • Programa d’incentius 2: Actuacions centrades en la innovació en els equips que consumeixen exclusivament hidrogen renovable (dipòsits, piles de combustible, motors...) i en el disseny de nous mitjans de transport innovadors propulsats per hidrogen.
 • Programa d’incentius 3: Desenvolupament i fabricació d’un electrolitzador d’alta potència instal·lada (un prototip que permeti principalment un augment de la capacitat dels stacks) i integració real i efectiva d’un electrolitzador d’alta potència en un context industrial que demostri la viabilitat de la producció massiva d’hidrogen renovable.
 • Programa d’incentius 4: Projectes d’innovació en tota la cadena de valor de l’hidrogen renovable, des de la producció fins a l’emmagatzematge, transport i distribució, així com les aplicacions finals. Aquest programa es centra en els projectes de col·laboració consorciats entre el sector empresarial (amb especial èmfasis en PIMEs i associacions empresarials) i la comunitat científica amb l’objectiu de desenvolupar coneixements que més endavant es concretin en innovacions pràctiques i aplicacions en tota la cadena de valor.

Beneficiaris

Podran obtenir la condició de beneficiaris:

 1. Les empreses amb personalitat jurídica pròpia (micro, petita, mitjana i gran empresa), incloses associacions empresarials.
 2. Consorcis o agrupacions empresarials de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb personalitat jurídica pròpia o sense. El consorci o l'agrupació empresarial haurà de comptar amb almenys una PIME participant a la sol·licitud de l’ajut. S’entendrà per PIME qualsevol empresa amb menys de 250 treballadors i amb un volum de negoci anual que no excedeixi els 50 milions d’euros o amb un balanç general anual que no excedeixi els 43 milions d’euros.
 3. El sector públic institucional de qualsevol administració pública, així com les entitats de dret privat vinculades o dependents de les Administracions Públiques, les Universitats Públiques i els seus centres adscrits amb personalitat jurídica pròpia.
 4. Centres tecnològics d'àmbit estatal, així com centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal.

Quantia

La dotació pressupostària d’aquests programes es distribueix de la següent manera:

 • Programa d’incentius 1: 30 milions d’euros.
 • Programa d’incentius 2: 80 milions d’euros.
 • Programa d’incentius 3: 100 milions d’euros.
 • Programa d’incentius 4: 40 milions d’euros.

Termini

Les sol·licituds podran presentar-se des del 8 d'abril del 2022 fins a les 24:00 hores del dia 7 de juny del 2022.

Bases reguladores (document .PDF)

Accés al tràmit

Més informació

PERTE d'energies renovables, hidrogen renovable i emmagatzematge

Referències legals

Programa d’incentius 1: BOE núm. 45 del 22-02-2022 (document .PDF)

Programa d’incentius 2: BOE núm. 45 del 22-02-2022 (document .PDF)

Programa d’incentius 3: BOE núm. 45 del 22-02-2022 (document .PDF)

Programa d’incentius 4: BOE núm. 45 del 22-02-2022 (document .PDF)

Contacte

Telèfon: 915 976 577

solicitudes.h2cadenadevalor@idae.es