ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

ICF EcoVerda

Entitat ICF Institut Català de Finances

Préstecs per a persones treballadores per compte propi, empreses o entitats (públiques o privades) amb seu social o operativa a Catalunya.

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2023  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

Préstecs per a persones treballadores per compte propi, empreses o entitats (públiques o privades) amb seu social o operativa a Catalunya per a la realització d’inversions sostenibles i respectuoses amb el medi ambient o necessitats de circulant que impulsin projectes d’economia verda, economia circular i/o eficiència energètica, entre d’altres.

Condicions financeres

Import:

  • Per a inversió: amb caràcter general, per privats, entre 0,5 M€ i fins a 2,5 M€ per projecte; per públics, entre 2,5 M€ i 10 M€. Per projectes d’import superior, es podria cofinançar amb una altra entitat financera. Es pot finançar fins el 100% de la inversió.
  • Per a circulant: a partir de 100.000€.

Termini:

  • Per a inversió: per privats, màxim de 20 anys; per públics, fins a 30 anys amb possibilitat de fins a 2 anys de carència inclosa al termini.
  • Per a circulant: fins a 5 anys, amb possibilitat de fins a 1 any de carència inclòs.

Interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial de fins el 2,80%.

En cas d’entitats sotmeses a principis de prudència, el tipus d’interès s’aplicarà segons la normativa.

Comissió:

  • D’obertura, màxima del 0,25%.
  • Per cancel·lació total o parcial, màxima del 0,25%.

En cas de tipus fix, caldrà afegir els costos de ruptura associats.

Garanties: a determinar en funció del projecte.

Tramitació

Més informació

Contacte

Telèfon: 933 428 422

consultes@icf.cat