ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

ICF Préstec participatiu cultura

Entitat ICF Institut Català de Finances

Préstecs participatius per a facilitar l'activitat i donar suport financer a projectes d'emprenedoria dels àmbits cultural i digital en fases inicials.

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Préstecs participatius aportats per l'Institut Català dels Empreses Culturals (ICEC) a través de l'ICF per a facilitar l'activitat i donar suport financer a projectes d'emprenedoria dels àmbits cultural i digital en fases inicials.

Beneficiaris

Empreses culturals digitals constituïdes com a màxim en els quatre anys anteriors a la sol·licitud del préstec, amb projectes empresarials de creixement o de serveis digitals interactius (desenvolupament d'aplicacions jocs i/o plataformes de consum o distribució de béns i productes en línia), amb seu social o operativa a Catalunya.

Condicions financeres

  • Import: entre 40.000€ i 200.000€.
  • Període: entre 3 i 5 anys d'amortització, amb fins a 2 anys de manca inclosos.
  • Interès: un fix o mínim del 2,5% i un tipus total resultant de la ràtio Benefici Abans d'Impostos (BAI) / Fons Propis Mitjans.
  • Comissió d'obertura: de l'1% sobre l'import formalitzat.

Més informació

Contacte

Telèfon: 933 428 422

consultes@icf.cat