ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Subvencions de l’Acció Estratègica en Salut 2021-2023

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 14/11/2023  

A qui s'adreça

Empreses

El Ministeri de Ciència i Innovació ha publicat la convocatòria corresponent a l’any 2023 per a la concessió d’ajuts en el marc de l’Acció Estratègica en Salut del Pla Estatal d’Investigació Científica, Tècnica i d’innovació per al període 2021-2023.

La convocatòria preveu ajuts per a les següents actuacions:

 • La Formació de Doctors en el camp de la Biomedicina i les Ciències de la Salut.
 • La Contractació de Doctors i la incorporació de personal facultatiu amb experiència investigadora, titulats universitaris i altre personal tècnic als centres assistencials del Sistema Nacional de Salut (SNS).
 • La mobilitat dels investigadors.
 • El desenvolupament de projectes d’R+D+I que afavoreixin la transmissió de coneixement al SNS: projectes de caràcter aplicat per incrementar el grau de maduresa del seu desenvolupament tecnològic i projectes per fomentar la recerca clínica independent.
 • La incorporació de nous grups de recerca al Consorci CIBER.
 • El desenvolupament de projectes de col·laboració internacional contribuint a la consolidació de l’Espai Europeu de Recerca.

En relació al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, la iniciativa ERA-Net cofund on Translational Cancer Research (TRANSCAN-3) de Projectes de col·laboració internacional s’emmarca en la Inversió 6 del Component 17 que fa referència a la “Reforma institucional i reforç de les capacitats del sistema nacional de ciència tecnologia i innovació”.

Actuacions subvencionables

Podran ser objecte d’aquestes subvencions únicament les despeses que siguin necessàries per a dur a terme l’actuació subvencionada i que de manera inequívoca responguin a la naturalesa d’aquesta.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaries d’ajuts:

 1. Les persones físiques en possessió d’un títol de llicenciatura, enginyeria, grau, enginyeria tècnica o diplomatura, preferentment en Ciències de la Salut, Econòmiques, Dret, Biblioteconomia i Documentació.
 2. Les entitats amb personalitat jurídica pròpia, amb domicili fiscal o establertes permanentment a Espanya i que desenvolupin activitats d’R+D+I en el camp de la Biomedicina o les Ciències i Tecnologies de la Salut, sempre que formin part d’alguna de les següents tipologies de centres:
  • Els instituts d’investigació sanitària acreditats per ordre ministerial.
  • Les entitats i institucions sanitàries públiques amb activitat clínica-assistencial (hospitals, centres d’atenció primària i altres centres assistencials).
  • Les entitats i institucions sanitàries públiques sense llicència d’activitat sanitària però amb activitat d’R+D+I demostrable.
  • Les entitats i institucions sanitàries privades, amb llicència d’activitat sanitària, vinculades o concertes al SNS.
  • Els Organismes Públics d’Investigació de l’Administració General de l’Estat.
  • Les universitats públiques i les universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D.
  • Centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica d’àmbit estatals inscrits al registre corresponent.
  • Altres centres públics d’R+D d’investigació i de difusió de coneixements i d’infraestructures d’investigació, amb personalitat jurídica pròpia, vinculats a les Administracions Públiques o als seus organismes.
  • Les entitats públiques i privades sense ànim de lucre que realitzin i/o gestionin activitats d’I+D, generin coneixement científic o tecnològic o facilitin la seva aplicació i transferència.
  • Els consorcis públics i els consorcis públics estatals amb activitat d’R+D+I en Biomedicina o en Ciències i Tecnologies de la Salut.
  • Altres unitats de l’Administració sanitària.

Quantia

El pressupost total destinat a aquesta convocatòria és de 144.266.898,00 euros.

Els ajuts podran finançar fins al cent per cent dels costos que es derivin exclusiva i directament d’aquesta actuació.

Termini

S’estableixen diferents terminis per a la presentació de sol·licituds:

 1. En relació a les actuacions emmarcades en els Subprogrames Estatals de Formació, Incorporació i Mobilitat:
  • Contractes PFIS: 30 de març - 26 d’abril de 2023.
  • Contractes i-PFIS: 30 de març - 26 d’abril de 2023.
  • Ajuts de formació en gestió de la investigació en salut (FGIN): 28 de març – 18 d’abril de 2023.
  • Contractes Río Hortega: 30 de març - 20 d’abril de 2023.
  • Contractes Sara Borrell: 30 de març - 20 d’abril de 2023.
  • Contractes de gestió en investigació de salut en els IIS: 28 de març - 18 d’abril de 2023.
  • Contractes Miguel Servet: 28 de març - 19 d’abril de 2023.
  • Contractes Juan Rodés: 28 de març - 19 d’abril de 2023.
  • Contractes per a la intensificació de l’activitat investigadora en el Sistema Nacional de Salut: 28 de març - 19 d’abril de 2023.
  • Contractes de personal tècnic bioinformàtic de suport a la investigació en els IIS: 28 de març - 18 d’abril de 2023.
  • Ajuts per a la mobilitat del personal investigador (Modalitat M-BAE): 28 de març - 20 d’abril de 2023.
 2. En relació a les actuacions relacionades amb els Subprogrames Estatals de Creació i Transferència de Coneixement, Reforç Institucional i Infraestructures i Equipament:
  • Projectes d’R+D+I en Salut: 28 de març - 25 d’abril de 2023.
  • Projectes de desenvolupament tecnològic en salut: 30 de març - 27 d’abril de 2023.
  • Projectes d’Investigació Clínica Independent: 12 d’abril - 4 de maig de 2023.
  • Incorporació de nous grups al CIBER: 12 d’abril - 4 de maig de 2023.
 3. En relació a les actuacions en el marc del Subprograma Estatal d’Internacionalització:
  • Projectes de col·laboració internacional per a la Convocatòria ERA-Net cofund on Translational Cancer Research (TRANSCAN-3): 3 de maig – 18 de maig de 2023.
  • Projectes de col·laboració internacional per a la resta de convocatòries incloses a l’AES: 26 d’octubre – 14 de novembre de 2023.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà a les 15:00 hores del dia de finalització indicat.

Bases Reguladores (document .PDF)

Notícia

Recupera aquí la sessió de presentació del programa

Accés al Tràmit

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal Convocatòria BOE núm. 69 del 22-03-2023

Contacte

Telèfon: 918 222 514

proyectos-aes@isciii.es