ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Programa Investigo CAT - Subvencions per a la contractació de joves

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 25/01/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Finalitat

L’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha publicat la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència no competitiva, de subvencions destinades al finançament del Programa Investigo, de contractació de persones joves demandants d'ocupació en la realització d'activitats de recerca i innovació.

Aquesta convocatòria s’emmarca en la Inversió 1 del Component 23 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència a les “Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu”.

Beneficiaris

Podran tenir la condició de beneficiaris de la subvenció els organismes, centres i entitats de recerca i de difusió de coneixements següents:

 1. Empreses pertanyents al sector públic o privat, que estiguin invertint en la realització d'iniciatives de recerca i innovació.
 2. Organismes públics de recerca.
 3. Universitats públiques, els seus instituts universitaris, i les universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D+I.
 4. Centres i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre, vinculades o concertades amb el Sistema Nacional de Salut, que desenvolupin activitats d’R+D+I.
 5. Instituts de recerca biomèdica o sanitària acreditats per ordre ministerial.
 6. Centres tecnològics d'àmbit estatal i centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal.
 7. Altres centres públics d’R+D+I, amb personalitat jurídica pròpia, que, als seus estatuts o al seu objecte social o a la normativa que els reguli, tinguin la R+D+I com a activitat principal.
 8. Centres privats d’R+D+I, sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia, que tinguin definida, als seus estatuts o al seu objecte social o a la normativa que els reguli, la R+D+I com a activitat principal.

S'estableix un nombre màxim de contractes per tipologia d'entitat sol·licitant. Aquest nombre màxim serà de 45 contractes per a les Universitats del sistema universitari de Catalunya i el Consell Superior d'Investigacions Científiques a Catalunya, de 10 contractes per als Centres de recerca CERCA i les Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars (ICTS), i de 3 contractes per a empreses pertanyents al sector públic o privat i la resta d'entitats beneficiaries.

Les entitats que hagin estat beneficiàries de la convocatòria Investigo 2022 no podran tenir la condició de beneficiàries en aquesta convocatòria Investigo 2023.

Actuacions subvencionables

 • L'actuació subvencionable consistirà en la contractació de persones joves per al desenvolupament i l'execució de les funcions, tasques i iniciatives de recerca i innovació.
 • La durada dels contractes a subvencionar ha de ser d'un mínim de 12 mesos i un màxim de 24 mesos, han de ser a temps complet i es realitzaran d'acord amb la legislació laboral vigent.
 • Les iniciatives de recerca i innovació s’hauran de desenvolupar preferentment en ocupacions referides a sanitat, transició ecològica, economia verda, digitalització de serveis i «data science».

Quantia

L'import màxim estimat destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 24.610.052,00 euros.

En concret, l’ajut serà de 33.108,92 euros per persona contractada i any de contracte (2.759,07 euros al mes) i contempla els grups de cotització de la Seguretat Social 4 a 1, ambdós inclosos. No s'atorgaran en cap cas ajuts en concepte de desplaçament.

Termini

El termini per presentar les sol·licituds s'inicia el dia 12 de gener de 2023 a les 9:00 hores i finalitza a les 14:00 hores del dia 25 de gener de 2023.

Accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal DOGC núm. 8816 Data 20-12-2022