ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts per a projectes de R+D d’emmagatzematge energètic

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 10/05/2022  

A qui s'adreça

Empreses

S’aprova la convocatòria per a la concessió d’ajuts públics, en règim de concurrència competitiva, a projectes de R+D relatius al desplegament de l'emmagatzematge energètic.

Aquesta línia d'ajuts s’emmarca en la Component 8 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) i, en particular, en la Inversió 1 «Desplegament de l'emmagatzematge energètic».

Actuacions subvencionables

 1. Podran ser objecte d’aquests ajuts els projectes innovadors de R+D de desenvolupament experimental i de recerca industrial en l'àmbit de l'emmagatzematge energètic.
 2. La tecnologia proposada haurà de ser considerada innovadora i tenir un nivell de maduresa tecnològica, mesurada com un TRL, entre el nivell 6 i 8.
 3. Els projectes hauran de poder demostrar i provar productes innovadors d’emmagatzematge d’energia a gran escala que siguin eficients quan funcionin a un mínim de 1MW de potència o 1MWh de capacitat d’emmagatzematge.
 4. El sistema d'emmagatzematge, un cop finalitzat el desenvolupament del projecte, haurà de procedir a la seva demostració comercial i a l'explotació de la instal·lació, connectant-se a la xarxa elèctrica conforme a la normativa aplicable.
 5. Els projectes proposats hauran de provar, mitjançant la provisió d'una memòria econòmica, que sense el suport públic sol·licitat no seria possible la viabilitat econòmica dels mateixos.
 6. Els projectes hauran de complir tots els tràmits mediambientals que siguin d’aplicació conforme a la normativa aplicable.

Beneficiaris

Podran obtenir la condició de beneficiaris les següents persones jurídiques:

 1. Organismes públics de recerca.
 2. Universitats públiques, els seus instituts universitaris i les universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D+i.
 3. Altres centres públics de R+D: organismes públics i centres amb personalitat jurídica pròpia dependents o vinculats a l'Administració General de l'Estat, i els dependents o vinculats a les administracions públiques territorials i els seus organismes, o participats majoritàriament pel sector públic, sigui quina sigui la seva forma jurídica.
 4. Entitats públiques i privades sense ànim de lucre que realitzin i/o gestionin activitats de R+D, generin coneixement científic o tecnològic, facilitin la seva aplicació i transferència o proporcionin serveis de suport a la innovació a les empreses.
 5. Empreses.
 6. Centres tecnològics d’àmbit estatal i centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal.
 7. Altres centres privats de R+D+i que tinguin definida als seus estatuts la R+D+i com a activitat principal.
 8. Empreses Innovadores de Base Tecnològica.
 9. Altres organitzacions que prestin suport a la transferència tecnològica, o realitzin difusió i divulgació tecnològica i científica.

Quantia

El pressupost assignat per a aquesta convocatòria és de 50.000.000 €.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 8 de març de 2022 i finalitzarà a les 12:00 hores del dia 10 de maig de 2022.

Bases reguladores (document .PDF)

Accés al tràmit

Més informació

Referència legal BOE núm. 45 del 22-02-2022

Contacte

Telèfon: 913 146 673

solicitudes.almacenamiento@idae.es