ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Resum PERTE per al desenvolupament del vehicle elèctric i connectat

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2023  

A qui s'adreça

Empreses

El sector de la automoció es un sector estratègic i competitiu per a la economia espanyola a nivell Europeu i Mundial. Espanya és el segon fabricant europeu de vehicles i el novè a nivell mundial. A banda, el sector genera un fort efecte multiplicador sobre el conjunt de l’activitat econòmica.

Els Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTEs) són figures creades amb l’objectiu d’englobar projectes motors amb un gran impacte transformador sobre sectors estratègics de l’economia. En aquest context, el PERTE per al desenvolupament del vehicle elèctric i connectat neix amb l’objectiu principal de crear l’ecosistema industrial necessari per a la fabricació de vehicles elèctrics i connectats (VEC) a Espanya. A banda, el PERTE VEC també pretén:

 • Garantir la resiliència de l’economia espanyola, particularment de la industria de l’automòbil, i millorar la competitivitat del sector.
 • Impulsar la inversió industrial per posicionar a Espanya com una plataforma mundial en la producció de vehicles de nul·les emissions de CO2.
 • Ampliar l’autonomia industrial, acostant la producció als punts de consum.
 • Facilitar el compliment del compromís de neutralitat climàtica l’any 2050 adquirit per Espanya i la Unió Europea.
 • Integrar les empreses espanyoles a les grans cadenes de valor industrials de la mobilitat i l’automoció.

En relació al Pla de Recuperació, el PERTE per al desenvolupament del vehicle elèctric i connectat està relacionat amb els components 1, 12, 15, 16, 17 i 20. Alguns d’aquests components estan directament vinculats a l’àmbit de la mobilitat sostenible però d’altres guarden relació amb l’estratègia nacional en Intel·ligència Artificial o amb l’impuls a la formació professional.

El PERTE s’articula a través de quatre grans mesures transformadores encarades a l’impuls de la cadena de valor del VEC:

 • Actuacions integrals de la cadena industrial del vehicle elèctric i connectat.
 • Pla Tecnològic d’Automoció Sostenible.
 • Programa Espais de Dades Sectorials.
 • Programa per a integrar la Intel·ligència Artificial en processos productius.

Beneficiaris

Les característiques i requisits dels potencials beneficiaris s'especificaran a les corresponents convocatòries d’actuacions en el marc del PERTE VEC.

Quantia

Es preveu una inversió total de més de 24.000 milions d'euros en el període 2021-2023, amb una contribució de 4.300 milions per part del sector públic i de 19.700 per part del sector privat.

Termini

Entre el 2021 i el 2023 depenent del que s’especifiqui a les corresponents convocatòries que, en general, tindran caràcter plurianual.

Més informació

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal Resum executiu 21-07-2021

Contacte

Telèfon: 913 494 005