ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Resum PERTE d'energies renovables, hidrogen renovable i emmagatzematge

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2026  

A qui s'adreça

Empreses

Finalitat

Els Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTEs) són figures creades amb l’objectiu d’englobar projectes motors amb un gran impacte transformador sobre sectors estratègics de l’economia.

El PERTE d'energies renovables, hidrogen renovable i emmagatzematge (ERHA) neix de la urgència d’abordar les causes i els impactes del canvi climàtic. En aquest context, el PERTE persegueix incidir sobre la transformació del teixit productiu per dotar el nostre país d’eines i instruments que permetin abordar amb capacitats pròpies la transició energètica.

Aquest PERTE estableix els objectius següents:

  • Consolidar la cadena de valor nacional en transició energètica per dotar el país d'autonomia estratègica i poder donar resposta a aquest procés amb capacitats tecnològiques, industrials, de coneixement i de model de negoci pròpies, així com facilitar la integració d'aquestes solucions al conjunt del teixit productiu del país.
  • Maximitzar les oportunitats de generació d’ocupació sostenible que aquest procés de transició energètica ofereix, aprofitant el potencial humà i de coneixement del nostre país i dotant-lo de les eines necessàries per a la seva màxima posada en valor.
  • Posicionar el sector empresarial nacional de manera que es pugui anticipar als futurs reptes, nínxols o àrees de competència perquè puguin adquirir i mantenir en el temps el lideratge a nivell europeu i global.

Per assolir aquests objectius, s'articulen les següents actuacions:

  • 25 mesures transformadores encaminades al desenvolupament de tecnologia, capacitats industrials, nous models de negoci i la seva implantació al teixit productiu del país.
  • La creació del segell distintiu Energia NextGen per donar seguiment a projectes integrals en transició energètica que combinin diferents instruments del Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència.
  • 17 mesures d'acompanyament per afavorir el desenvolupament del PERTE relacionades amb la transició energètica, la mobilitat amb gasos renovables, la formació professional i l’àmbit tecnològic i digital.
  • La creació d’un sistema de seguiment, avaluació i anàlisi de l’impacte en la cadena de valor de transició energètica a Espanya.

En relació al Pla de Recuperació, el PERTE d'energies renovables, hidrogen renovable i emmagatzematge està vinculat als components 7, 8, 9, 10 i 17, directament relacionats amb l'energia renovable, l'eficiència energètica i el desenvolupament sostenible.

Beneficiaris

Les característiques i els requisits dels potencials beneficiaris s'especificaran a les corresponents convocatòries.

Quantia

El PERTE ERHA suposa la mobilització de més de 6.920 milions d'euros del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que mobilitzaran una inversió total de més de 16.300 milions d’euros.

Termini

Entre el 2022 i el 2026 depenent del que s’especifiqui a les corresponents convocatòries.

Més informació

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal Resum executiu 14-12-2021

Contacte

Telèfon: 915 976 577 / 915 976 578

informacionma@mapama.es