ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU – Resum PERTE Agroalimentari

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2025  

A qui s'adreça

Empreses

Finalitat

La indústria agroalimentària és la principal branca de la indústria manufacturera a Espanya. No obstant, el sector agroalimentari i pesquer s’enfronta a reptes que n’amenacen la rendibilitat i la competitivitat. Els Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTEs) són figures creades amb l’objectiu d’englobar projectes motors amb un gran impacte transformador sobre sectors estratègics de l’economia. En aquest context, el PERTE Agroalimentari neix amb els següents objectius principals:

  • Millorar la competitivitat del sector agroalimentari espanyol.
  • Millorar la sostenibilitat del sector.
  • Millorar la traçabilitat i seguretat agroalimentària.
  • Contribuir al repte demogràfic, com a objectiu transversal.

En relació al Pla de Recuperació, el PERTE Agroalimentari està relacionat amb els components 3, 11, 12, 13, 15, 17 i 19. Alguns d’aquests components estan directament vinculats a l’àmbit agroalimentari i pesquer però d’altres guarden relació amb el desplegament del 5G o amb l’impuls a la PIME.

El PERTE s’estructura en tres eixos principals:

  • Eix 1: Mesures de suport específic a la indústria agroalimentària per millorar-ne els processos de producció en tres aspectes: la competitivitat, la sostenibilitat i la seguretat alimentaria. En aquest eix la principal mesura serà una línia d’ajuts de caràcter plurianual gestionada pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (MINCOTUR).
  • Eix 2: Mesures concretes de suport al procés d’adaptació digital de tots els agents que formen part de la cadena de valor. En aquest eix s’hi inclouen actuacions com el Programa KIT Digital, amb un pressupost de 275 M€ per al sector agroalimentari, o mesures d’impuls de la connectivitat digital.
  • Eix 3: Mesures específiques de suport a la innovació i la investigació en el sector agroalimentari, com per exemple la modernització dels laboratoris de salut animal i vegetal.

Beneficiaris

Les característiques i requisits dels potencials beneficiaris s'especificaran a les corresponents convocatòries d’actuacions en el marc del PERTE Agroalimentari.

Quantia

Es preveu una inversió total de 1.002,91 milions d'euros d’inversió pública, més de 400 milions en el marc dels Eixos 1 i 2 i gairebé 150 milions per al tercer eix d’R+D+I.

Termini

Entre el 2021 i el 2025 depenent del que s’especifiqui a les corresponents convocatòries que, en general, tindran caràcter plurianual.

Més informació

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal Resum executiu 08-02-2022

Contacte

Telèfon: 913 494 005