ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Línia Avalis - Finançament per a inversions productives i de creixement empresarial

Entitat Avalis de Catalunya SGR

Préstecs per inversió fins a 12 anys.

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2023  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

Avalis de Catalunya amb aquesta línia ofereix condicions preferencials amb reducció del 50% de la comissió anual per als 5 primers anys de l'operació i bonificació també del 50% de la mutualitat per a tota la vida de l'operació.

El finançament per a inversions productives i de creixement empresarial pot incloure circulant amb un màxim del 30% del total de l'aval si es justifica que està associat al projecte d'inversió.

Beneficiaris

Avalis pot garantir operacions de pimes, autònoms i emprenedors que tinguin el seu domicili social o actuïn a Catalunya, així com aquelles activitats que es desenvolupin dins d'aquest territori per qualsevol empresa o autònom, independentment de el seu domicili social o nacionalitat.

En el cas d'empreses, tan sols s'avalen operacions d'aquelles societats que compleixin la condició de PIME. Han de tenir una plantilla inferior a 250 treballadors i que es compleixi 1 d'aquestes dues condicions: un Xifra de Negoci menor a 50 milions d'euros o actiu total menor a 43 milions d'euros.

Condicions financeres

  • Import: de 20.000 € fins a 1.300.000 €.
  • Terminis: de 36 mesos fins a un màxim de 144 mesos.
  • Carència: un màxim de 24 mesos de carència.

Més informació

Contacte

Telèfon: 932 980 260