ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 18/03/2022  

A qui s'adreça

Empreses

El programa de recolzament a les Agrupacions Empresarials Innovadores té com a objectiu millorar la competitivitat de la petita i mitjana empresa.

Es preveu recolzar amb recursos públics les estrategies d´innovacio i competitivitat empresarial desenvolupades per part de les Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI).

Els tipus d´actuacions i projectes susceptibles de rebre els ajuts del programa podran ser :

  • Línia 1: actuacions de recolzament al funcionament d´Agrupacions Empresarials Innovadores.
  • Línia 2: estudis de viablititat tècnica.
  • Línia 3: projectes de tecnologia digitals.

Beneficiaris

Pimes

Sol.licitud

Més informació

Referència legal https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-4768

Contacte

Mincotur

Telèfon: 913 494 005