ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per compensar el dèficit d'explotació per l'exhibició de muntatges teatrals de caràcter professional

Entitat Departament de Cultura / Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 13/03/2023  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

Aquestes subvencions tenen per objecte donar suport a l'exhibició de muntatges teatrals de caràcter professional mitjançant subvencions que compensen part de les pèrdues derivades del dèficit d'explotació.

Beneficiaris

Poden optar a aquests ajuts les empreses, tant persones físiques com jurídiques, que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l'àmbit del teatre.

Així mateix, hi poden optar les agrupacions d'empreses que es constitueixin en unions temporals d'empreses (UTE).

Quantia

Se subvenciona, com a màxim, el 70% del dèficit d'explotació derivat de l'exhibició de muntatges teatrals de caràcter professional, sempre que la subvenció no superi els 20.000 euros.

Pressupost

La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 80.000,00 euros.

Termini

El període per presentar sol·licituds és del 21 de febrer al 13 de març de 2023, ambdós inclosos.

Més informació

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal Convocatòria - DOGC núm. 8858 Data 20.02.2023

Contacte

Telèfon: 935 547 843 / 935 547 845