ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts selectius per a la producció de llargmetratges

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 24/05/2022  

A qui s'adreça

Empreses

El Ministeri de Cultura i Esport convoca, mitjançant règim de concurrència competitiva, els ajuts selectius per a la producció de llargmetratges sobre projecte.

Com a part del programa de foment, modernització i digitalització del sector audiovisual que es troba dins de la Component 25 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aquests ajuts plantegen mesures per impulsar la producció d'obres audiovisuals que emprin tecnologies innovadores, com és el cas de les pel·lícules d'animació, i dels projectes liderats per dones en la part de direcció, de manera que es doni resposta a dos dels eixos vertebradors del programa Next Generation UE: la digitalització i salvar la bretxa de gènere.

Actuacions subvencionables

Per tal de que un projecte sigui seleccionat, haurà de trobar-se dins d’alguna de les següents categories:

 • Projectes amb un valor cinematogràfic, cultural o social de caràcter especial.
 • Projectes que siguin de caràcter documental.
 • Projectes que incorporin nous realitzadors.
 • Projectes que siguin de caràcter experimental.

Així mateix, els projectes hauran de complir els requisits següents:

 • Els projectes de llargmetratges, inclosos els realitzats en règim de coproducció amb empreses estrangeres, hauran d’estar en disposició d’obtenir la nacionalitat espanyola.
 • No podran accedir a aquests ajuts els projectes que hagin presentat la sol·licitud de qualificació per grups d’edat.
 • Com a mínim, el 50% de les despeses pressupostades dels llargmetratges s’hauran de realitzar a Espanya o revertir en autors o en equips tècnics, artístics o de serveis que tinguin residència fiscal a Espanya.
 • El projecte haurà d’incloure el subtitulat especial i l’audiodescripció d’acord amb la normativa tècnica aplicable.
 • El projecte haurà d'incloure un sistema de mesurament i registre d’impacte mediambiental que contempli paràmetres de sostenibilitat al transport, allotjament, càtering, reutilització i reciclatge de materials, gestió de residus, estalvi energètic i consum eficient de recursos naturals, així com un pla de reducció de la petjada de carboni.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris d’aquests ajuts les empreses productores independents. Així mateix, quan es tracti de projectes realitzats per diverses empreses productores, aquestes s’hauran de constituir en agrupacions.

Quantia

La dotació pressupostària per a aquests ajuts és de 16.000.000 euros dividits en dos procediments de selecció.

 • Pel primer procediment de selecció es reservaran 10.000.000 euros.
 • Per al segon procediment de selecció es reservaran 6.000.000 euros i es preveu la possibilitat de fixar una quantia addicional màxima de fins a 4.000.000 euros.

L’import màxim de l’ajut que es concedeixi serà de 800.000 euros per projecte beneficiari, o de 300.000 euros per a les coproduccions amb empreses estrangeres en què la participació espanyola sigui minoritària.

Termini

El termini per a la presentació de sol·licituds en el primer procediment de selecció s’iniciarà el dia 24 de febrer de 2022 i finalitzarà a les 14 hores del dia 16 de març del 2022.

El termini per a la presentació de sol·licituds en el segon procediment de selecció s’iniciarà el dia 3 de maig del 2022 i finalitzarà a les 14 hores del dia 24 de maig del 2022.

Bases reguladores (document .PDF)

Més informació

Accés al tràmit

Referència legal BOE núm. 46 del 23/02/2022

Contacte

Telèfon: 917 017 000