ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Aportacions reintegrables a projectes culturals

Entitat Departament de Cultura / Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 05/10/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de "cofinançament" que permeten a l'empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural.

L'objecte d'aquestes subvencions és la concessió d'ajuts a projectes culturals dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals i del món editorial, discogràfic i musical que tinguin una temporalitat definida, que siguin econòmicament identificables i diferenciables dins l'activitat de l'empresa i adreçats a la producció, distribució, comercialització o explotació de béns de consum cultural, amb les modalitats següents:

  • Aportació reintegrable.
  • Subvenció.

Beneficiaris

Poden presentar sol·licituds les empreses privades que siguin persones físiques o jurídiques que tinguin com a objecte fer activitats de producció, distribució o comercialització de béns de consum cultural en els àmbits que descriuen les bases.

També poden presentar sol·licituds les agrupacions d’empreses que es constitueixen en unions temporals d’empreses (UTE) i i que compleixin els requisits i les condicions que estableixen les bases generals i les bases específiques.

Pressupost

La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és d'1.600.000,00 euros.

Termini

El període per presentar sol·licituds és del 21 de març al 5 d'octubre del 2023, tots dos inclosos.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal Convocatòria - DOGC núm. 8879 Data 21.03.2023

Contacte

Telèfon: 935 529 167