ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Aportacions reintegrables a projectes i plans editorials

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 21/09/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Les aportacions reintegrables son ajuts econòmics en forma de "cofinançament" que permeten a l'empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural.

L'objectiu es la concessió d'ajuts a projectes i plans editorials íntegres o segmentats i adreçats a la producció tradicional o digital de productes editorials per a la seva comercialització.

Als efectes d’aquestes ajudes es considera producte editorial l’edició de llibres, de partitures i l’edició cartogràfica.

Beneficiaris

Empreses persones jurídiques que tinguin com a objecte social la producció editorial i les persones físiques que estiguin donades d’alta d’activitat econòmica en epígrafs relacionats amb la producció editorial i que compleixin els requisits i condicions.

També poden presentar sol·licituds les agrupacions d’empreses que es constitueixen en unions temporals d’empreses (UTE).

Quantia

La quantia es determinarà en funció del pressupost acceptat.

La quantia màxima que un projecte o pla editorial pot obtenir tant en concepte de subvenció com d'aportació reintegrable no pot ser superior a l'import sol·licitat i com a màxim pot ser el 75% del pressupost acceptat.

En qualsevol cas, l'import màxim pendent de retorn per part de l'empresa no pot superar la quantia de 500.000,00 euros, import que també inclou els ajuts atorgats anteriorment per l'Institut Català de les Empreses Culturals, que tenen la doble modalitat d'aportacions reintegrables i subvencions i els pendents de liquidar, i del qual es descompta, si n'hi ha, l'import corresponent a les garanties establertes.

Pressupost

La dotació màxima de les subvencions que inclou aquesta convocatòria és de 800.000,00 euros.

Termini

El període per presentar sol·licituds és del 12 de juliol al 21 de setembre de 2023, tots dos inclosos.

Més informació i accès al tràmit

Bases específiques

Bases generals

Referència legal Convocatòria - DOGC núm. 8955 Data 11.07.2023

Contacte

Telèfon: 935 529 167