ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

ICF Eurocrèdit Subministrament

Entitat ICF- Institut Català de Finances

Préstecs per a petites i mitjanes empreses escalada de costos de subministrament i que desitgin millorar la gestió d'estocs i relocalitzar la demanda.

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Préstecs per a petites i mitjanes empreses escalada de costos de subministrament i que desitgin millorar la gestió d'estocs i relocalitzar la demanda.

Les operacions aprovades a través d'aquesta línia compten amb unes condicions preferents gràcies al cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea que té l'objectiu d'invertir en creixement i ocupació.

Condicions financeres

Préstecs a curt termini

 • Import: de 150.000€ a 2.000.000€. Es finançarà fins al 70% del projecte.
 • Termini: de 2 a 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs.
 • Tipus d'interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial entre el 0,50% i el 2,25%.
 • Comissions: d'obertura, del 0,25% del nominal del préstec. D'amortització anticipada, del 0,25% més els costos de cancel·lació del swap.
 • Garanties: a determinar en funció del projecte.

Préstecs a llarg termini

 • Import: de 150.000€ a 2.500.000€. Es finançarà fins al 70% del projecte.
 • Termini: de 2 a 5 anys, amb fins a 1 anys de carència inclòs.
 • Tipus d’interès: Euríbor a 12 mesos més un diferencial a partir del 0,50%.
 • Comissions: d'obertura, del 0,25% del nominal del préstec. D'amortització anticipada, del 0,25% més els costos de cancel·lació del swap.
 • Garanties: a determinar en funció del projecte.

Més Informació

12a addenda de la línia ICF Eurocrèdit 2023 (document .PDF)

Referència legal Text refós de l'anunci de la línia ICF Eurocrèdit - Normativa actual

Contacte

Telèfon: 933 428 422

consultes@icf.cat