ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Avalis - Línia Liquiditat 100%

Entitat Avalis de Catalunya SGR

Prèstecs per millorar la teva capacitat de negociació i la reducció del cost financer.

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2023  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

Línia de Circulant especial per pal·liar els efectes de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Beneficiaris

Avalis pot garantir operacions de pimes, autònoms i emprenedors que tinguin el seu domicili social o actuïn a Catalunya, així com aquelles activitats que es desenvolupin dins d'aquest territori per qualsevol empresa o autònom, independentment de el seu domicili social o nacionalitat.

En el cas d'empreses, tan sols s'avalen operacions d'aquelles societats que compleixin la condició de PIME. Han de tenir una plantilla inferior a 250 treballadors i que es compleixi 1 d'aquestes dues condicions: un Xifra de Negoci menor a 50 milions d'euros o actiu total menor a 43 milions d'euros.

Condicions financeres

  • Import: de 25.000 € fins a un màxim de 1.300.000 €.
  • Terminis: de 24 mesos fins a un màxim de 60 mesos.
  • Carència: fins a un màxim de 12 mesos.

Més informació

Sol·licitud

Contacte

Telèfon: 932 980 260