ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Avalis - Avals econòmics

Entitat Avalis de Catalunya SGR

Avals per facilitar el compliment de contractes davant proveïdors i/o clients.

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2023  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

Garanteixen els riscos inherents a obligacions no dineràries, responent de l'incompliment de compromisos contrets per l'avalat.

Beneficiaris

Pimes, autònoms i emprenedors.

Productes

  1. Avals econòmics: avals davant el clients per garantir bestretes de comandes i davant proveïdors pel subministrament de producte.
  2. Avals dinetaris davant tercers: línia d'avals dineraris davant clients i proveïdors per garantir la bestreta de comandes o subministrament de productes.
  3. Avals no dinetaris davant tercers: línia d'avals per a garantir davant un client o proveïdor el compliment d'un contracte o servei.

Més informació

Sol·licitud

Contacte

Telèfon: 932 980 260