ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Subvencions per al foment de les sol·licituds de patents i models d'utilitat espanyols i en l'exterior

Entitat Ministerio de Industria, Comercio y Turismo / Oficina Española de Patentes y Marcas

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 26/05/2023  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

La convocatòria consta de dos programes:

 • Programa d'ajudes per al foment de sol·licituds de patents i moels d'utilitat en l'exterior: consisteix a subvencionar activitats que suposin uns costos pel pagament de taxes per a la consecució d'una patent europea, internacional o una patent nacional en oficines nacionals estrangeres.
 • Programa d'ajudes per al foment de sol·licituds de patents i models d'utilitat espanyols per a la PIME i persones físiques: aquestes ajudes es concentren a subvencionar les sol·licituds de patents i models d'utilitat espanyols que comporten el pagament d'una taxa.

Beneficiaris

Pel primer programa, persona amb residència i domicili fiscal a Espanya que reuneixi algun dels següents requisits:

 • Que sigui una persona física.
 • Que sigui considerat PIME.
 • Que sigui una gran empresa privada.
 • Que sigui una institució privada sense ànim de lucre sense dependència o vinculació al sector públic.

Pel segon programa, persona amb residència i domicili fiscal a Espanya que reuneixi algun dels següents requisits:

 • Que sigui una persona física.
 • Que sigui considerat PIME.

Quantia

 • Pel primer programa, no podrà superar la quantia de 7.309.481,00 euros en aquesta convocatòria. S'assignaran unes quanties de referència en funció del país o grup de països en què hagi tingut lloc l'activitat subvencionable i que s'indiquen en l'annex I de la convocatòria. La subvenció no podrà superar el 80% dels imports assenyalats; en cas que el sol·licitant sigui considerat PIME o persona física, la subvenció no podrà superar el 90% d'aquests imports.
 • Pel segon programa, no podrà superar la quantia de 330.730,00 euros en aquesta convocatòria. A les activitats assenyalades se'ls assignaran unes quanties de referència que s'indiquen en l'annex II de la convocatòria. La subvenció no podrà superar el 90% dels imports assenyalats.

Oficina Espanyola de Patents i Marques

Bases reguladores

Referència legal Convocatòria - BOE Núm. 98 del 25-04-2023

Contacte

Telèfon: 902 157 530 / 910 780 780

ayudas.subvenciones@oepm.es