ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts per a la digitalització de continguts editorials

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 17/06/2022  

A qui s'adreça

Empreses

El Ministeri de Cultura i Esport publica la convocatòria corresponent a l’any 2022 per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, d’ajuts públics per a la digitalització de continguts editorials.

Aquesta línia d'ajuts s’emmarca en el Component 24 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), que fa referència a la “Revaloració de les indústries culturals”, i més concretament en la primera inversió d’aquest component, que planteja el reforç de la competitivitat de les indústries culturals.

Actuacions subvencionables

Podran ser objecte d’aquests ajuts els projectes que tinguin una de les següents finalitats:

 1. Digitalitzar fons editorials, per allargar la vida comercial dels llibres i incrementar el nombre de títols al mercat.
 2. Impulsar sistemes de producció editorial òptima com l’audiollibre o la narrativa multimèdia, promovent la “bibliodiversitat” i la sostenibilitat al sector.

Despeses subvencionables

Els ajuts rebuts en el marc d’aquesta convocatòria hauran de destinar-se íntegrament a despeses d’inversió en capital. Tenen la consideració de despeses subvencionables totes aquelles estrictament necessàries per a la realització del projecte objecte d’ajut, incloses les despeses derivades de la contractació de personal específic o de serveis externs.

Despeses no subvencionables

No son subvencionables les despeses relacionades amb els conceptes següents:

 • Personal fix de l’entitat sol·licitant.
 • Despeses de funcionament (aigua, llum, telèfon, etc.).
 • Viatges, allotjaments o dietes.
 • Activitats de difusió, publicitat o propaganda.
 • Despeses financeres, d’amortització o per tributs.
 • La celebració d’exposicions, congressos, jornades o actes similars.
 • L’adquisició de béns d’equip, aparells, hardware o el manteniment de software.
 • La restauració de publicacions per a la seva digitalització.

Beneficiaris

Podran obtenir la condició de beneficiaris les persones físiques i jurídiques amb residencia fiscal permanent a Espanya que tinguin com a activitat (única o entre d’altres) l’edició de llibres.

Quantia

El pressupost total destinat a aquesta convocatòria és de 1.710.000 euros.

Els ajuts que es sol·licitin en el marc d’aquesta convocatòria seran, com a màxim, del 50% del total del pressupost del projecte.

La quantia individual dels ajuts corresponents a cada projecte dependrà de la puntuació obtinguda pel projecte, essent d’un màxim de 3.500 euros per a l’interval de puntuació superior. En el cas que l’ajut resulti inferior a 100 euros aquest no es concedirà.

Termini

El termini per a la presentació de sol·licituds s’inicia el dia 23 de maig del 2022 i finalitza a les 14:00 hores del dia 17 de juny de 2022.

Bases reguladores (document .PDF)

Més informació i accés al tràmit

Referència legal BOE núm. 120 del 20/05/2022

Contacte

Telèfon: 917 017 481