ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU – Ajuts per a la modernització de les empreses del sector del llibre

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 10/08/2023  

A qui s'adreça

Empreses

El Ministeri de Cultura i Esport obre la convocatòria per a l’any 2023 dels ajuts públics a projectes orientats a la modernització de les petites i mitjanes empreses del sector del llibre.

Els ajuts objecte d'aquesta ordre tenen com a finalitat:

 • Millorar les eines de gestió editorial, mitjançant sistemes unificats de gestió integral administrativa, comercial, comptable, web, bases de dades, relació amb els autors on-line, o qualsevol altre sistema que s'orienti amb aquesta finalitat.
 • Modernitzar les empreses distribuïdores de llibres i logística, potenciant la inversió tecnològica en eines digitals entre les empreses del sector per optimitzar els processos de comercialització i distribució del llibre.
 • Modernitzar les llibreries, millorant la seva competitivitat, incorporant la digitalització als seus processos i programes de gestió, i fent-les més sostenibles mediambientalment.
 • Desenvolupar i implementar la impressió sota demanda al sector del llibre, generant l’optimització de processos i noves oportunitats de negoci.

Aquesta convocatòria s'emmarca en la inversió 1 «Impuls de la competitivitat de les indústries culturals» de la Component 24 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Beneficiaris

Podran sol·licitar aquestes subvencions les petites i mitjanes empreses (inclosos els autònoms), amb residència fiscal permanent a Espanya, i que compleixin els següents requisits:

 1. Editorials: tenir com a activitat i objecte social principal l'edició de llibres i/o revistes culturals.
 2. Empreses distribuïdores: estar registrades com a tals a l’epígraf de l’IAE amb el codi 619.6 corresponent al “Comerç majorista de llibres, diaris i revistes”.
 3. Llibreries que estiguin dedicades a la venda de llibres, que comptin amb un màxim de cinc establiments, i que com a mínim el 60% de la seva facturació sigui per la venta de llibres.
 4. Empreses dedicades a les arts gràfiques: estar registrades com a tals a l’epígraf de l’IAE amb el codi 474 corresponent a la “Impressió de textos o imatges per qualsevol procediment o sistema”.

Actuacions subvencionables

Els projectes d'inversió presentats es podran destinar, entre d'altres, a les següents àrees de modernització estructural:

 1. Eines de gestió editorial:
  1. Sistemes de gestió integral administrativa (facturació, gestió de magatzems, liquidació de drets d’autor, bases de dades, etc).
  2. Gestió de producció (programació de tasques des de la recepció del manuscrit fins a la venda).
  3. Eines comptables.
  4. Aplicacions per a la facturació electrònica.
  5. Aplicacions per a intercanvis.
  6. Realització de pàgina web i integració del mòdul de gestió amb la pàgina web.
  7. Altres eines com Power Bi (mòdul per obtenir millors estadístiques).
 2. Modernització d'empreses distribuïdores de llibres:
  1. Sistemes de gestió de magatzem.
  2. Sistemes de codificació i control.
  3. Sistemes de gestió de comandes i clients.
  4. Integració POD 1x1 / IBD 1x1.
  5. Integració a Marketplace i altres plataformes (tant de llibres digitals com impresos).
  6. Accions destinades a una major sostenibilitat en matèria ambiental.
 3. Modernització de llibreries:
  1. Adquisició de fibra òptica d'alta velocitat a les llibreries.
  2. Adquisició d'equips o programes de gestió interna de llibreries i de gestió web.
  3. Implantació del màrqueting digital a les llibreries.
  4. Transformació a «llibreries verdes» (millora en el reciclatge i en l'ús de l’energia).
  5. Execució d’obres que tinguin com a finalitat millorar la prestació del servei, l’accessibilitat del públic lector i potenciar les activitats vinculades amb escriptors, traductors i il·lustradors.
 4. Pla per al desenvolupament i la implantació de la impressió sota demanda:
  1. Modernització de màquines, processos i sistemes d'impressió digital.
  2. Integració POD 1x1/IBD 1x1 (inclusió del sistema POD al circuit de distribució i venda de llibreries i consolidació de comandes per aquesta via).

Els projectes s’hauran d’executar entre el 27 d’abril de 2021 i el 30 de setembre de 2024.

Despeses subvencionables

La quantitat concedida en aquests ajuts s’haurà de destinar, en la seva totalitat, a despeses d’inversió en capital.

Tindran la consideració de despeses subvencionables totes aquelles directament relacionades i estrictament necessàries amb la realització del projecte i que hagin estat efectivament pagades amb anterioritat a la finalització del termini de justificació.

Amb caràcter enunciatiu, queden incloses les despeses en les eines, aplicacions, sistemes i projectes esmentats al punt anterior referit a les actuacions subvencionables.

Despeses no subvencionables

 • Lloguers de locals.
 • Despeses ordinàries (telèfon, energia elèctrica, subministraments, comunicacions postals, missatgeria, etc.).
 • Dietes i despeses de viatge.
 • Impostos directes o indirectes.
 • Inversions en adquisició de locals o altres de caràcter immobiliari.
 • Quotes per ús de plataformes o pel manteniment tècnic de les mateixes.
 • Despeses que pugui ocasionar la programació cultural o el posicionament en xarxes socials.
 • Missatgeria per a l'enviament de llibres o altres despeses d'enviament.
 • Formació, excepte cursos sobre l'ús de les eines informàtiques adquirides.
 • Despeses de personal fix de l'entitat sol·licitant.

Quantia

El pressupost total destinat a aquesta convocatòria és de 4.500.000 euros.

 • Eines de gestió editorial: 1.000.000 euros.
  • Màxim de 10.000 euros per projecte.
 • Modernització d’empreses distribuïdores de llibres: 1.500.000 euros.
  • Màxim de 300.000 euros per projecte.
 • Modernització de llibreries: 1.500.000 euros.
  • Màxim de 20.000 euros per projecte.
 • Pla per al desenvolupament i la implantació de la impressió sota demanda: 500.000 euros.
  • Màxim de 100.000 euros per projecte.

L'ajut sol·licitat serà, com a màxim, del 80% del total del pressupost del projecte.

Termini

El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 14 de juliol de 2023 i finalitzarà a les 14 hores del dia 10 d’agost de 2023.

Bases reguladores (document .PDF)

Convocatòria 2023 (document .PDF)

Consulta els detalls d'aquesta convocatòria i accés al tràmit

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal BOE Núm. 166 del 13-7-2023