ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a projectes artístics de caràcter professional en l'àmbit de les arts visuals

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 16/03/2023  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

Subvencions per promoure projectes professionals de formació, producció, exhibició i difusió vinculats a l'àmbit de les arts visuals.

Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:

  • Suport a l'organització d'un programa d'activitats per a professionals i a l'organització d'activitats de dinamització i d'iniciació a les arts visuals.
  • Suport a l'organització d'activitats professionals en format d'exposició, mostra, festival o similar, que tinguin com a objectiu desenvolupar, impulsar i difondre projectes basats en les arts visuals.
  • Suport a projectes de comunicació, arxius i plataformes digitals, dedicats a la preservació, la documentació, la catalogació i la difusió, que suposin un impuls en la trajectòria del sector o del sol·licitant, en format de publicació digital, web o qualsevol altre vinculat a les noves tecnologies.

Aquestes subvencions són de tramitació telemàtica obligatòria.

Beneficiaris

  • Empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit de les arts visuals amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu.
  • Entitats privades sense ànim de lucre amb domicili a Catalunya que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit de les arts visuals.
  • Agrupacions sense personalitat jurídica que es reuneixen per a projectes conjunts, sempre que tots els seus membres, que tindran la consideració de beneficiaris, reuneixin les condicions que exigeixen dels apartats anteriors i les bases.

Quantia

La quantia de la subvenció és d'un màxim de 50.000,00 euros.

Termini

Termini de sol·licitud: del 28 de febrer al 16 de març a les 14h de 2023.

Més informació

Bases específiques (document .PDF)

Referència legal Convocatòria DOGC núm. 8863 Data 27.02.2023

Contacte

Telèfon: 933 162 856