ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Ajuts a la reestructuració i/o reconversió de la vinya

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 25/04/2023  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

Els ajuts per a reestructuració i reconversió de vinyes només podrà concedir-se a operacions dels següents tipus:

  • Operacions de replantació de vinya que comportin canvi de varietat, canvi de sistema de conducció i/o canvi d’ubicació.
  • Operacions de reconversió varietal per reempelt.
  • Operacions de millora de les tècniques de gestió de vinyes mitjançant la instal·lació d’un sistema de conducció més sostenible.
  • Operacions de replantació de vinya arran d’una arrencada obligatòria per motius sanitaris o fitosanitaris per ordre de l’autoritat competent.

Beneficiaris

Persones viticultores titulars d'explotació vitícola que destinin la seva producció a raïm de vinificació.

Pressupost

Els ajuts que preveu aquesta convocatòria són finançats íntegrament pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA).

D'acord amb el Pla financer presentat per l'Estat espanyol, per a aquesta mesura hi haurà un import previst de 202,1 milions d'euros per al període 2023-2027. La part corresponent a Catalunya s'aplica a la partida pressupostària AG02 D/770000100/6120/0000 FFEAGA per un import de 3.000.000 d'euros.

Termini

De l’1 de març fins al 25 d’abril de 2023, inclòs.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal Convocatòria - DOGC núm. 8892 Data 11.04.2023

Contacte

Telèfon: 933 046 700