ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU – Resum PERTE Economia Circular

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2026  

A qui s'adreça

Empreses

Finalitat

La idea d’Economia Circular suposa un canvi de paradigma cap a un sistema productiu més eficient i sostenible en l’ús de matèries primeres. Els Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTEs) són figures creades amb l’objectiu d’englobar projectes motors amb un gran impacte transformador sobre sectors estratègics de l’economia. En aquest context, el PERTE d’Economia Circular pretén impulsar la transició de l’actual model econòmic, basat en l’engranatge lineal de produir-consumir-llençar, cap a un nou model que redueixi la petjada ecològica fomentant accions com el reciclatge i la reutilització de productes.

El PERTE d’Economia Circular te com a objectiu últim contribuir als esforços per assolir una economia sostenible, descarbonitzada, eficient en l’ús de recursos i competitiva i, al mateix temps, avançar en la consecució dels objectius continguts a l’Estratègia Espanyola d’Economia Circular per a l’any 2030. A banda, el PERTE també respon a alguns objectius sectorials compartits com ara:

  • Millorar l’ecodisseny dels productes per tal de millorar-ne la vida útil, la capacitat de reciclar-los o incrementant la incorporació de matèries primeres secundaries en la seva fabricació.
  • Millorar la gestió del final de la vida útil dels productes a través del foment de plantes de tractament que els preparin per a ser reutilitzats, reciclats i per recuperar-ne matèries primeres essencials.
  • Incorporar o incrementar la digitalització a tots els processos anteriors.

En relació al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència el PERTE d’Economia Circular està relacionat principalment amb el component 12, que té com a objectiu principal impulsar la modernització i la productivitat de l’ecosistema espanyol d’indústria/serveis a través de la transició digital i ecològica.

A banda, aquest PERTE també guarda relació amb els components 2, 3, 5, 7, 13, 14, 20 i 23 del pla ja que l’Economia Circular s’hi ha introduït com a element transversal en àmbits com la construcció, l’agricultura i la ramaderia o la Formació Professional.

El PERTE d’Economia Circular inclou 18 instruments que s’estructuren en dues línies d’actuació principals:

  1. Actuacions sobre sectors econòmics clau: S’identifiquen tres sectors (tèxtil, plàstics i bens d’equip per a energies renovables) en els que es creu que és especialment necessari desenvolupar mesures específiques per aconseguir un model d’economia circular.
  2. Actuacions transversals per impulsar l’economia circular en l’àmbit de l’empresa: La finalitat és fomentar la sostenibilitat i la circularitat dels processos productius per millorar la competitivitat i la innovació del teixit industrial. En aquesta segona línia es preveuen quatre categories d’actuacions subvencionables: reducció del consum de matèries primeres verges, ecodisseny, gestió de residus i la digitalització dels processos anteriors.

Beneficiaris

Les característiques i requisits dels potencials beneficiaris s'especificaran a les corresponents convocatòries d’ajuts en el marc del PERTE d’Economia Circular.

Quantia

El pressupost del PERTE preveu ajuts per valor de 492 milions d’euros que es dividiran en 300 milions per a la primera línia d’actuacions i 192 milions per a la segona. A banda, s’espera mobilitzar recursos superiors als 1.200 milions fins l’any 2026

Termini

Les actuacions recollides al PERTE d’Economia Circular es duran a terme entre el 2021 i el 2026. Les convocatòries d’ajuts es publicaran al llarg de l’exercici 2022. Totes les actuacions hauran d’haver finalitzat, com a molt tard, al finalitzar l’any 2026.

ATENCIÓ! Ha obert la primera convocatòria en el marc del PERTE d'Economia Circular

Més informació

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal Memòria 09-03-2022

Contacte

Telèfon: 915 976 577 / 915 976 578

informacionma@miteco.es