ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Resum PERTE Nova economia de la llengua

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2026  

A qui s'adreça

Empreses

Finalitat

Els Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTEs) són figures creades amb l’objectiu d’englobar projectes motors amb un gran impacte transformador sobre sectors estratègics de l’economia.

El PERTE “Nova Economia de la Llengua” té com a objectiu mobilitzar inversions públiques i privades per maximitzar el valor de l'espanyol i les llengües cooficials en el procés de la transformació digital a nivell mundial.

Un projecte que es planteja com una oportunitat per aprofitar el potencial de l'espanyol i de les llengües cooficials com a factor de creixement econòmic i competitivitat internacional en àrees com la intel·ligència artificial, la traducció, l'aprenentatge, la divulgació cultural, la producció audiovisual, la investigació i la ciència.

Aquest PERTE s'estructura al voltant de sis principis clau: el caràcter integrat, la col·laboració públic-privada, la vertebració territorial, el panhispanisme, la participació de les PIMEs i startups, i la digitalització integradora, basada en l’humanisme tecnològic i la igualtat de gènere.

Sobre aquests principis, s'impulsaran 14 projectes tractors basats en 5 eixos estratègics:

  1. Base de coneixement en espanyol i llengües cooficials: es desenvoluparan projectes com la creació de nous corpus lingüístics formats per textos de diferent índole (novel·les, obres de teatre, guions de cinema, notícies de premsa, etc.) que tinguin en compte el cant i el llenguatge oral o de signes. També, es donarà suport al Projecte Llengua Espanyola i Intel·ligència Artificial (LEIA) per crear un banc de dades de la llengua, i es crearà “l'Observatori de l'espanyol”, que es dedicarà a estudiar la situació de l'espanyol al món i avaluarà el seguiment dels projectes tractors inclosos en aquest PERTE.
  2. Intel·ligència Artificial en espanyol: es posaran en marxa projectes com la creació d'una Xarxa d'Excel·lència en Intel·ligència Artificial i els Programes de Llengües accessibles, amb l'objectiu de proporcionar eines digitals per a persones amb discapacitat i diversitat funcional i actuacions del Pla Nacional de Tecnologia del Llenguatge i la seva indústria.
  3. Ciència en espanyol: es desenvoluparan dos grans projectes dedicats, d'una banda, a la divulgació nacional i internacional de la ciència en espanyol i, de l'altra, a la generació de coneixement i consolidació del patrimoni tècnic-científic hispanoparlant, potenciant l'espanyol com a llengua de comunicació amb producció científica identificada, indexada i disponible per a consulta i ús.
  4. Aprenentatge de l'espanyol i en espanyol al món: es desenvoluparan projectes com la creació d'una plataforma tecnològica única i segura per a l'aprenentatge i la certificació del coneixement de l'espanyol com a llengua estrangera i la Digitalització de l'Institut Cervantes.
  5. Indústries culturals: s’impulsarà el desenvolupament i la millora funcional de la producció audiovisual i el sector del videojoc, emmarcat al Pla “Espanya, Hub Audiovisual d'Europa”, així com la digitalització de continguts i fons documentals de museus i patrimoni.

Amb aquest projecte, el Govern reforça la seva aposta per situar Espanya com un agent dinàmic i referent de l'espanyol generant beneficis per a tota la comunitat hispanoparlant.

En relació al Pla de Recuperació, el PERTE Nova Economia de la Llengua està relacionat amb els components 11, 13, 16, 19, 21, 24 i 25.

Beneficiaris

Les característiques i requisits dels potencials beneficiaris s'especificaran a les corresponents convocatòries d’actuacions.

Quantia

Aquest PERTE compta amb un pressupost de 1.100 milions d'euros d'inversió pública, amb l'objectiu de mobilitzar 1.000 milions d'inversió privada més. Cal destacar que dins del pressupost i com a reflex de la voluntat integradora i plurilingüe del PERTE, almenys 30 milions es destinaran en exclusiva a donar suport a projectes en llengües cooficials.

Termini

Entre el 2022 i el 2026 depenent del que s’especifiqui a les corresponents convocatòries.

Més informació

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal Resum executiu 16-03-2022

Contacte

Telèfon: 912 582 852