ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

CDTI Projectes I+D Transferència Tecnològica Cervera 2023

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Objectiu

Enfortiment de les capacitats d'innovació de les PIMES i empreses de mitjana capitalització, mitjançant la contractació d'activitats de R+D a centres generadors de coneixement o l'execució de projectes de R+D en col·laboració amb aquestes entitats, en alguna de les tecnologies prioritàries "Cervera".

Beneficiaris

PIMES i empreses de mitjana capitalització (MIDCAPS).

Característiques de l’ajut

 • Ajut parcialment reemborsable.
 • Tipus d’interès: Euríbor a 1 any, fixat a la data de l'aprovació de l'ajuda.
 • Ajuda de fins al 90% del pressupost total aprovat (sempre que no se superin els límits d'intensitat màxima d'ajudes permesos per la normativa comunitària d'ajudes d'estat).
 • Devolució: 10 o 15 anys.
 • Tram no reemborsable del 33% de la cobertura.
 • Bestreta del 35% de l'ajuda amb límit de 250.000 euros, sense exigència de garanties addicionals.
 • L'empresa haurà de finançar almenys el 10% del pressupost del projecte amb recursos propis.

Característiques del projecte

 • Pressupost mínim finançable: 175.000 euros.
 • Participació rellevant de centres generadors de coneixement que no podrà ser inferior al 10% del total del pressupost aprovat pel Consell d'Administració del CDTI.
 • Durada: 12 a 36 mesos. Els projectes podran tenir un o diverses fites tècniques, la durada de les quals haurà de ser de 9 a 18 mesos.

Més informació i accés al tràmit

Fitxa informativa 2023

Contacte

Telèfon: 915 815 500

cervera@cdti.es