ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

CDTI Projectes I+D Transferència Cervera

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 31/12/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Objectiu

Ajuts a projectes individuals d'I+D desenvolupats per empreses que col·laborin en Centres Tecnològics d'àmbit estatal en les tecnologies prioritàries Cervera.

Beneficiaris

Pimes.

Característiques de l’ajut

 • Ajut parcialment reemborsable.
 • Tipus d’interès: Euríbor a 1 any.
 • Ajuda (cobertura financera) de fins al 85% del pressupost aprovat.
 • Devolució: 10 o 15 anys incloent una carència entre 2 i 3 anys.
 • Tram no reemborsable del 33% de l’ajut.
 • Cada empresa participant podrà rebre una bestreta del 35% de l’ajut amb límit de 250.000€, sense exigència de garanties addicionals.
 • L’empresa haurà de finançar almenys el 15% del pressupost del projecte amb recursos propis.

Característiques del projecte

 • Pressupost mínim elegible: 175.000€.
 • Durada: 12-36 mesos.

*Actualització 2022: Tancament de l'entrada de sol·licituds per a projectes de R+D Transferència Cervera. Des de l'1 de juliol es tanca la finestreta per a la presentació de sol·licituds sota aquesta tipologia, donat el pròxim llançament dels Consorcis de R+D Transferència Cervera, una nova modalitat de projectes amb obertura prevista durant el segon semestre de 2022.

Més informació

Contacte

Telèfon: 915 815 500

cervera@cdti.es