ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions estructurals per a l'edició de publicacions periòdiques en suport de paper en català o en aranès, 2022

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 31/03/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Subvencions estructurals, en règim de concurrència no competitiva, per a l'edició de publicacions periòdiques en suport de paper en català o en aranès, corresponent a l'any 2022.

Quantia

L'import de la subvenció es determina segons diferents criteris: tipus de publicacions, periodicitat i nombre d'exemplars.

Beneficiaris

Empreses periodístiques que tinguin com a activitat única o entre d'altres l'edició de publicacions periòdiques.

Sol·licitud

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal CVE-DOGC-A-21131029-2021 Num. 8409 de 13.05.2021

Contacte

Telèfon: 934 024 600