Subvencions estructurals per a l'edició de publicacions periòdiques en suport de paper en català o en aranès, 2022