ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU – Ajuts generals per a la producció de llargmetratges

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 11/07/2022  

A qui s'adreça

Empreses

El Ministeri de Cultura i Esport convoca, mitjançant règim de concurrència competitiva i amb caràcter plurianual, els ajuts generals per a la producció de llargmetratges sobre projecte mitjançant convocatòries obertes amb dos processos de selecció. Es tracta d’ajuts anticipats a les empreses productores per al finançament del cost de producció de projectes de llargmetratge. Aquests ajuts generals són compatibles amb els ajuts selectius per a la producció de llargmetratges sobre projecte.

Com a part del programa de foment, modernització i digitalització del sector audiovisual que es troba dins de la Component 25 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aquests ajuts plantegen mesures per impulsar la producció d'obres audiovisuals que emprin tecnologies innovadores, com és el cas de les pel·lícules d'animació, i dels projectes liderats per dones en la part de direcció, de manera que es doni resposta a dos dels eixos vertebradors del programa Next Generation UE: la digitalització i salvar la bretxa de gènere.

Actuacions subvencionables

Per ser seleccionats els projectes hauran de complir els requisits següents:

  • Els projectes de llargmetratges, inclosos els realitzats en règim de coproducció amb empreses estrangeres, hauran d’estar en disposició d’obtenir la nacionalitat espanyola.
  • No podran accedir a aquests ajuts els projectes que hagin presentat la sol·licitud de qualificació per grups d’edat.
  • Com a mínim, el 50% de les despeses pressupostades dels llargmetratges s’hauran de realitzar a Espanya o revertir en autors o en equips tècnics, artístics o de serveis que tinguin residència fiscal a Espanya.
  • El projecte haurà d’incloure el subtitulat especial i l’audiodescripció d’acord amb la normativa tècnica aplicable.
  • El projecte haurà d'incloure un sistema de mesurament i registre d’impacte mediambiental que contempli paràmetres de sostenibilitat al transport, allotjament, càtering, reutilització i reciclatge de materials, gestió de residus, estalvi energètic i consum eficient de recursos naturals, així com un pla de reducció de la petjada de carboni.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaries d’aquests ajuts les empreses productores independents i les empreses productores no independents, sempre que es tracti de llargmetratges realitzats en coproducció amb empreses productores de caràcter independent. Així mateix, quan es tracti de projectes realitzats per diverses empreses productores, aquestes s’hauran de constituir en agrupacions.

Quantia

La dotació pressupostaria d’aquests ajuts és de 52.000.000 d’euros, 28.000.000 per al primer procés de selecció i 24.000.000 per al segon.

L’import màxim dels ajuts serà de:

  • 1.400.000 euros sempre que el cost reconegut del llargmetratge sigui de, com a mínim, 8.000.000 d’euros.
  • 1.200.000 euros sempre que el cost reconegut del llargmetratge sigui d’un mínim de 5.000.000 d’euros.
  • 1.000.000 d’euros sempre que aquest import no superi el 40% del cost reconegut del llargmetratge (o del 50% en aquells projectes que puguin assolir una intensitat màxima del 75% i del 80% del cost reconegut segons el que s’estableix a l’article 21 del Reial Decret 1084/2015 de 4 de desembre).

Termini

El termini per a la presentació de sol·licituds en el primer procediment de selecció s’iniciarà el dia 17 de març del 2022 i finalitzarà a les 14 hores del dia 6 d’abril del 2022.

El termini per a la presentació de sol·licituds en el segon procediment de selecció s’iniciarà el dia 20 de juny del 2022 i finalitzarà a les 14 hores del dia 11 de juliol del 2022.

Bases reguladores (document .PDF)

Més informació

Accés al tràmit

Referència legal BOE núm. 64 del 16/03/2022

Contacte

Telèfon: 917 017 000

ayudaslargos.generales@cultura.gob.es