ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a l'organització d'esdeveniments de contingut cultural digital a Catalunya

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 09/03/2023  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

L'objecte d'aquestes subvencions és donar suport a l'organització de festivals, congressos i fires i altres esdeveniments, presencials o en línia, que es facin a Catalunya i que tinguin com a objecte la promoció i la difusió de projectes de contingut cultural digital que promoguin la innovació cultural i creativa.

Es poden atorgar subvencions en les dues modalitats següents:

  • Suport a esdeveniments de cultura digital: suport a l'organització d'esdeveniments l'objecte principal dels quals sigui la difusió de projectes de contingut artístic i cultural digital que promoguin la innovació cultural i creativa. L'import màxim de la subvenció és de 120.000 euros i no pot superar el 50% del cost de l'esdeveniment.
  • Suport a continguts culturals digitals en esdeveniments: suport a l'organització de les activitats de cultura digital incloses en la programació d'un esdeveniment dedicat principalment a altres disciplines o àmbits. L'import màxim de la subvenció és de 15.000 euros i es pot subvencionar fins el 80% del cost de l'activitat o activitats.

Beneficiaris

  • Empreses, siguin persones físiques o jurídiques.
  • Entitats privades sense ànim de lucre.
  • Ens locals de Catalunya i ens públics vinculats o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social aportat íntegrament o majoritàriament per les entitats esmentades.

Pressupost

La dotació màxima de la convocatòria és de 800.000,00 euros.

Més informació

Bases reguladores (document .PDF)

Correcció d'errades (document .PDF)

Referència legal Convocatòria - DOGC núm. 8858 Data 20.02.2023

Contacte

Telèfon: 935 511 377