ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Next Generation EU - Resum PERTE de Digitalització del cicle de l’aigua

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 31/12/2026  

A qui s'adreça

Empreses

Finalitat

Els Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTEs) són figures creades amb l’objectiu d’englobar projectes motors amb un gran impacte transformador sobre sectors estratègics de l’economia.

El PERTE de “Digitalització del cicle de l’aigua” té com a objectiu modernitzar el cicle d'aigua a través de tres eines: la digitalització, la innovació i la formació. D'aquesta manera, la gestió de l’aigua serà eficient i sostenible. Aquest objectiu general es concreta en els següents quatre objectius específics:

 • Millorar el coneixement dels usos de l'aigua per consolidar una gestió integrada dels recursos hídrics i la millora de l'eficiència en l'ús de l'aigua a Espanya, així com minimitzar l'impacte del canvi climàtic.
 • Incrementar la transparència en la gestió de l'aigua a Espanya i de la informació disponible per les administracions, usuaris, consumidors i associacions en general de forma que s'estableixin les bases per conscienciar la població i els usuaris de l'aigua de l’ús responsable i sostenible de la mateixa, així com enfortir i desenvolupar les capacitats de les entitats gestories del cicle integral de l’aigua.
 • Contribuir al compliment dels objectius ambientals establerts en la planificació hidrològica en les diferents masses d'aigua, a la lluita davant la contaminació de les aigües, al compliment dels cabals ecològics i, en general, a l'impuls a la gestió del domini públic hidràulic i la protecció de les aigües.
 • Generar ocupació d'alta qualificació tècnica, invertint en innovació i tecnologia.

Per tal d’assolir aquests objectius, el PERTE estableix un total de 4 línies d'actuació que abasten de manera íntegra la gestió del cicle hidrològic:

 • Línia d’actuació 1: Millora de la governança en matèria de gestió dels usos de l’aigua.
 • Línia d’actuació 2: Impuls a la digitalització dels organismes de conca. Les actuacions previstes dins d’aquesta línia són les següents:
  • Digitalització de la gestió administrativa de l’administració hidràulica.
  • Implantació del Registre d’Aigües electrònic.
  • Impulsar el desenvolupament tecnològic de les xarxes d’informació hidrològica.
  • Impuls i avenç en la modelització numèrica del cicle hidrològic i coordinació amb l'AEMET.
  • Elaborar el Llibre Digital de l'Aigua com a mesura de governança i transparència.
  • Modelització digital a través de la metodologia BIM de les obres hidràuliques de titularitat estatal i un programa específic per a la digitalització de seguretat de preses i embassaments.
  • Millora dels sistemes informàtics existents de l'estat, la qualitat de les aigües i les condicions hidromorfològiques de les diferents masses d'aigua.
 • Línia d’actuació 3: Desenvolupament de programes d'ajuts per a l'impuls a la digitalització dels diferents usuaris de l'aigua a Espanya.
 • Línia d’actuació 4: Foment de la formació i innovació en competències digitals en l'administració i la gestió de l'aigua. Dins d’aquesta línia s’estableixen les mesures d’actuació següents:
  • Elaboració de guies tècniques, recomanacions i materials divulgatius sobre els programes de digitalització i la transformació digital associada.
  • Programes d’innovació específics i formació per a personal implicat en la digitalització de cada agent implicat.
  • Desenvolupament i col·laboració en projectes de R+D+i específics per a la gestió de l’aigua.
  • Desenvolupament de campanyes de divulgació i formació destinades a la ciutadania en general i als usuaris de l’aigua.

En relació al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, el PERTE de Digitalització del cicle de l’aigua està relacionat amb els components 5, 11 i 17. Aquests components guarden relació amb la preservació de l'espai litoral i els recursos hídrics, la modernització de les administracions a Espanya i l’enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació.

Beneficiaris

Les característiques i requisits dels potencials beneficiaris s'especificaran a les corresponents convocatòries d’actuacions.

Quantia

Aquest PERTE pretén mobilitzar 3.060 milions d’euros, comptant amb una inversió pública directa de 1.940 milions d'euros i estimant-se la mobilització de 1.120 milions d'euros de col·laboració públic-privada.

Termini

Entre el 2022 i el 2026 depenent del que s’especifiqui a les corresponents convocatòries.

Més informació

Vols més informació dels ajuts Next Generation? T'agradaria rebre alertes de properes convocatòries? Descobreix l'Oficina Next Generation EU d'ACCIÓ.

Referència legal Resum executiu 24-03-2022

Contacte

Telèfon: 915 976 577 / 915 976 578

informacionma@miteco.es