ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per donar suport a projectes de pòdcasts en català o occità

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 15/03/2023  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

Subvencions per donar suport a projectes de pòdcasts en català o occità que tractin principalment temes culturals dels àmbits de l'audiovisual, de les arts visuals, de les arts escèniques (dansa, teatre i circ), de la música, del llibre o del videojoc, o que tractin de la relació de l'art i la cultura amb la tecnologia i la innovació. Així mateix, són subvencionables els pòdcasts de ficció narrativa.

S'entén per pòdcast: una sèrie d'episodis en format d'àudio digital amb una periodicitat definida que es poden descarregar per ser escoltats en ordinadors i reproductors portàtils amb un sistema de subscripció.

La subvenció pot ser per a alguna de les finalitats següents o per a ambdues:

  • La creació d'una temporada d'un nou pòdcast o d'una nova temporada d'un pòdcast creat prèviament. La temporada s'inicia el primer dia de l'any de la concessió de la subvenció i fins al darrer dia hàbil de l'any de la concessió.
  • L'adquisició de material tècnic per fer el pòdcast de temàtica cultural o de ficció narrativa.

Beneficiaris

Poden optar a les subvencions les empreses privades, tant persones físiques com jurídiques, i les entitats privades sense ànim de lucre, que duguin a terme les activitats que estableix la base 1 i que compleixin els requisits i les condicions que estableix la base 3.

Quantia

La quantia de la subvenció és d'un màxim del 80% de la despesa subvencionable, tret que es tracti d'un
pòdcast de ficció narrativa, cas en el qual és d'un màxim del 100% de la despesa subvencionable.

Pressupost

La dotació màxima de les subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 200.000,00 euros.

Termini

El període per presentar sol·licituds és del 21 de febrer al 15 de març de 2023, tots dos inclosos.

Més informació

Bases reguladores (document .PDF)

Modificació de bases (document .PDF)

Referència legal Convocatòria - DOGC núm. 8858 Data 20.02.2023

Contacte

Telèfon: 935 529 169 / 935 547 330

publics.icec.@gencat.cat