Subvencions en espècie per fomentar el contacte entre els lectors i els autors, traductors i il·lustradors literaris