ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions en espècie per fomentar el contacte entre els lectors i els autors, traductors i il·lustradors literaris

Entitat Departament de Cultura | Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 28/10/2022  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

L'objectiu d'aquestes subvencions en espècie és afavorir el contacte entre els lectors i els autors, traductors i il·lustradors literaris d'obres que tinguin versió, tant si és l'original com si és traduïda, en llengua catalana o occitana, mitjançant la seva presència a les trobades dels clubs de lectura dins els territoris del domini lingüístic.

Beneficiaris

Poden optar a aquestes subvencions:

  • Als ens locals o les entitats que en depenen.
  • A les fundacions o altres entitats culturals privades sense ànim de lucre.
  • A les empreses, persones físiques o jurídiques, que desenvolupen funcions de llibreria.

Quantia

La quantia de la subvenció és de 300 euros per sol·licitud, que correspon al preu que l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural paga a la persona autora, traductora o il·lustradora pel servei prestat de participació en la sessió del club de lectura. En cas que el domicili fiscal de la persona autora, traductora o il·lustradora estigui situat a més de 100 quilòmetres del lloc de reunió del club de lectura, la quantia de la subvenció és de 400 euros. En cas que estigui situat a una distància superior a 200 quilòmetres, és de 500 euros.

Pressupost

La dotació màxima de la convocatòria és de 80.000,00 euros.

Termini

El període per presentar les sol·licituds és del 18 de febrer al 28 d'octubre del 2022.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal DOGC Núm. 8608 Data: 17.02.2022

Contacte

Sol·licitud: 935 547 311
Justificació: 935 547 488
Contingut: 935 511 384