ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions de suport a projectes de reindustrialització a Catalunya

Entitat ACCIÓ - Agència per a la Competitivitat de l'Empresa / Direcció General d'Indústria

TipusAjut

Estat En termini

Data de finalització 15/11/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Línies de subvencions

  • Subvencions a projectes de reindustrialització que contribueixin a tornar a posar en marxa o continuar l'activitat de centres productius objecte d'un tancament o deslocalització.
  • Subvencions a projectes d'adquisició d'empreses industrials o de serveis a la producció en situació de dificultat que o bé estiguin en situació concursal i/o hagin comunicat aquesta circumstància al Departament d'Empresa i Treball amb anterioritat a la finalització del període de presentació de sol·licituds d'aquest ajut. Aquesta comunicació s'haurà de fer mitjançant la presentació del formulari habilitat.

Beneficiaris

Petites, mitjanes i grans empreses industrials i/o serveis a la producció, que desenvolupin alguna tipologia de projectes subvencionables.

Quantia

L’import màxim de l’ajut serà de 5.000.000,00 euros per projecte. Aquest import s’ajustarà als requisits i al règim d’ajuts europeu aplicable en cada cas.

Pressupost

L'import màxim d'aquesta convocatòria és de 7.000.000,00 d'euros.

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos corresponents comença a les 9.00 del 25 de gener de 2023 i romandrà obert fins a les 14.00 del 15 de novembre de 2023 o fins que s'exhaureixi el pressupost per a aquests conceptes.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Modificació de bases

Referència legal Convocatòria 2023 - DOGC Núm. 8839 Data 24.01.2023

Contacte

Telèfon: 934 767 200

spi.emo@gencat.cat