ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions a l'organització d'activitats de difusió de les arts visuals i arts escèniques a través de festivals, cicles i esdeveniments similars

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 28/04/2022  

A qui s'adreça

Empreses

S'estableixen les tres modalitats següents:

  • Suport a l'organització d'activitats professionals de difusió en format de festivals, cicles i esdeveniments similars que tinguin com a objectiu desenvolupar, impulsar i difondre projectes basats en les arts escèniques promoguts per ajuntaments o ens dependents o vinculats.
  • Suport a l'organització d'activitats professionals de difusió en format de festivals, cicles i esdeveniments similars que tinguin com a objectiu desenvolupar, impulsar i difondre projectes basats en les arts escèniques promoguts per entitats privades sense ànim de lucre.
  • Suport a l'organització d'activitats professionals en format de festivals, cicles i esdeveniments similars que tinguin com a objectiu desenvolupar, impulsar i difondre projectes basats en les arts visuals promoguts per entitats privades sense ànim de lucre o per empreses.

Beneficiaris

En el cas de la modalitat c) de la base 1.2, poden optar a aquestes subvencions les empreses, tant persones físiques com jurídiques, que duguin a terme tota o una part de la seva activitat en l'àmbit de les arts visuals, amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu.

Quantia

Pel que fa a la modalitat c) de la base 1.2, la quantia de la subvenció és d'un màxim de 50.000,00 euros.

Termini

Del 12 al 28 d'abril de 2022 a les 14h.

Més informació i accés al tràmit

Referència legal Bases reguladores DOGC Núm. 8638 del 31.03.2022

Contacte

Telèfon tràmit: 938 805 082

Telèfon contingut: 935 547 193