ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per al foment de la contractació amb formació en el marc de les campanyes agràries (SOC - Campanya Agrària a Lleida)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 02/05/2023  

A qui s'adreça

Empreses

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) fomenta la contractació i la formació de persones treballadores desocupades per tal de gestionar la mediació, la intermediació, i el suport i l'acolliment als col·lectius de persones temporeres que s'adrecen als municipis de Lleida en els quals es desenvolupen les campanyes de la fruita.

El SOC subvenciona els contractes de treball d'una durada de 6 mesos a jornada completa amb accions de formació obligatòries.

Es consideraran actuacions subvencionables:

  1. Actuació de foment de la contractació.
  2. Actuació de formació.

Beneficiaris

  • Les administracions locals de Catalunya o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, desenvolupament local i de promoció de l'ocupació.
  • Les organitzacions empresarials amb seu i/o activitat en el territori.
  • Les organitzacions sindicals amb seu i/o activitat en el territori.

Quantia

  • Per a l'actuació de foment de la contractació s'estableix un import màxim de 17.573,77 euros, per a una contractació laboral de 6 mesos en jornada complerta.
  • Per a l'actuació de formació s'estableix un import màxim de 7,62 euros/hora/alumne. Les accions de formació transversal a realitzar en aquesta convocatòria venen determinades a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

Pressupost

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 1.686.000,00 d'euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds per a la convocatòria 2022 és del 21 d'abril fins al 2 de maig de 2023, ambdós inclosos.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal Convocatòria - DOGC núm. 8899 Data 20.04.2023

Contacte

Telèfon: 934 849 500