ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Subvencions per al finançament del Programa per promoure l’emprenedoria territorial especialitzada (Programa primer de preacceleració) 2023

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 31/01/2023  

A qui s'adreça

Empreses

L'objectiu de les subvencions és impulsar, arreu del territori de Catalunya, diferents programes d'emprenedoria territorial especialitzada per a la creació d'empreses basades en la innovació i la tecnologia, i orientades al creixement ràpid.

Els objectius generals d'aquest Programa són:

 1. Incidir en la transcendència que tenen les empreses basades en la innovació i la tecnologia, i en la necessitat de promoure actuacions públiques per impulsar la seva creació i creixement.
 2. Fomentar l'aparició d'aquest tipus d'empreses.
 3. Promoure unes especialitzacions territorials basades en fortaleses i oportunitats.
 4. Estendre a tot Catalunya l'efecte del concentrador tecnològic (hub) de referència global que suposa Barcelona, a concentració d'empreses basades en la innovació i la tecnologia.
 5. Aconseguir una Catalunya més competitiva en la carrera global per l'emprenedoria i la tecnologia.

Beneficiaris

 • Els ajuntaments, els consells comarcals o els seus ens vinculants o dependents; les mancomunitats de municipis i els consorcis locals de Catalunya.
 • Les associacions i les fundacions, així com altres institucions sense finalitat de lucre, degudament constituïdes, amb seu a Catalunya.
 • Les universitats de Catalunya.
 • Les escoles de negoci de Catalunya.

Quantia

La quantia màxima de la subvenció serà de fins al 80% del cost del projecte, i fins a un import màxim de 60.000,00 euros per projecte.

Pressupost

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és d'1.687.500,00 euros.

Termini

El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb la documentació annexa inclosa, comença a les 9.00 hores del 2 de gener 2023 i finalitza a les 15.00 hores del 31 de gener de 2023.

Més informació i accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Referència legal DOGC núm. 8823 Data 30.12.2022

Contacte

Telèfon: 934 849 500