ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Next Generation EU - Ajuts a les inversions en sistemes de gestió de dejeccions ramaderes dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i la competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 26/09/2023  

A qui s'adreça

Empreses

Finalitat

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha obert la convocatòria d’Ajuts a inversions en sistemes de gestió de dejeccions ramaderes dins el Pla d'impuls de la sostenibilitat i la competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) que te com a objectiu la concessió d'ajuts a projectes d’inversió que impulsin la sostenibilitat i la competitivitat de l'agricultura i la ramaderia.

Aquests ajuts s'emmarquen en la Component 3 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) i, en particular, en la Inversió 4 “Pla d'impuls de la sostenibilitat i la competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III): Inversions en agricultura de precisió, eficiència energètica i econòmica circular en el sector agrari”.

Actuacions subvencionables

En el marc d’aquest programa d’ajuts seran subvencionables les actuacions relacionades amb la millora de l'eficiència mediambiental de les instal·lacions d’emmagatzematge exterior de les dejeccions ramaderes i les relacionades amb la millora de la gestió i l'aprofitament dels fems.

Beneficiaris

Podran ser beneficiaries d’aquests ajuts les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguin titulars d’explotacions ramaderes, agrupacions d’un mínim de cinc titulars d’explotacions ramaderes, consorcis i altres formes de col·laboració publicoprivada i centres gestors de fems, en tots els casos sempre que tinguin la consideració de PIME.

Quantia

La intensitat màxima de la subvenció d'aquest ajut és, en termes generals, d'un 50% del cost elegible (excepte pels titulars d'explotacions que defineix l'article 8.2 de les bases reguladores que tenen una intensitat màxima del 25% del cost elegible). Aquest límit s'incrementa en 20 punts percentuals en els casos següents (aquest suplement addicional no és acumulable entre les diferents condicions):

  1. Inversions col·lectives.
  2. Consorcis o altres formes de col·laboració publicoprivada, sempre que les actuacions es destinin a un ús comú i redundin en benefici d'explotacions ramaderes concretes que tinguin la consideració de pimes.
  3. Beneficiaris que tinguin la condició de joves agricultors.

El pressupost total que correspon a Catalunya en el marc d’aquesta convocatòria és de 2.266.701,62 euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 27 de juliol de 2023 i finalitzarà el dia 26 de setembre de 2023.

Accés al tràmit

Bases reguladores (document .PDF)

Ordre de complementació de les bases reguladores (document .PDF)

Consulta els detalls d'aquesta convocatòria

Referència legal DOGC núm 8966 del 26-07-2023

Contacte

competitivitatprtr.accioclimatica@gencat.cat