ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Subvencions a les activitats de promoció del treball autònom, de l'economia social i de la responsabilitat social de les empreses i per a sufragar les despeses de funcionament

Entitat MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 26/05/2023  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

Objecte

Finançament de les despeses derivades de la realització d'activitats de suport i promoció del treball autònom, de l'economia social i de la responsabilitat social de les empreses, així com el finançament parcial de les despeses de funcionament de les associacions de treballadors autònoms, de cooperatives, de societats laborals, d'empreses d'inserció i altres ens representatius de l'economia social d'àmbit estatal per a facilitar el compliment dels fins propis d'aquestes entitats.

Beneficiaris

 1. De les subvencions a les actuacions d'àmbit estatal de promoció del treball autònom, de l'economia social i de la responsabilitat social de les empreses:
  • Associacions professionals de treballadors autònoms d'àmbit estatal i caràcter intersectorial.
  • Entitats associatives de cooperatives, de societats laborals i d'empreses d'inserció.
  • Altres ens representatius de l'economia social que integrin a associacions d'àmbit estatal de cooperatives i de societats laborals.
  • Altres associacions, fundacions i universitats. En aquest apartat es consideraran incloses les associacions professionals de treballadors autònoms d'àmbit estatal i caràcter sectorial.
 2. Per a les despeses de funcionament:
  • Associacions professionals de treballadors autònoms d'àmbit estatal i caràcter intersectorial.
  • Entitats associatives de caràcter intersectorial i àmbit estatal de cooperatives, de societats laborals i d'associacions d'empreses d'inserció.
  • Entitats associatives de caràcter sectorial i d'àmbit estatal de cooperatives i de societats laborals.
  • Altres ens representatius de l'economia social que integrin a associacions d'àmbit estatal de cooperatives i de societats laborals.

Quantia

 • Per a les activitats assenyalades en l'article 3.1.a), b) i c) de l'Ordre ESS/ 739/2017, l'import màxim de la subvenció a concedir serà de 150.000 euros.
 • Per a les activitats assenyalades en l'article 3.1. d), e) i f) de l'Ordre ESS/ 739/2017, l'import màxim de la subvenció a concedir serà de 50.000 euros.

Pressupost

Quantia total pressupostada de la subvenció per a l'any 2023 ha estat de:

 • 6.221.040 € respecte a subvencions per a activitats de formació, difusió i foment del treball autònom, de l'ES i de la RSE.
 • 3.000.000 € respecte al desenvolupament de les mesures contingudes en l'Estratègia Espanyola d'Economia Social 2021-2027.
 • 2.418.460 € respecte a despeses de funcionament de les entitats beneficiàries.

Termini

El termini per sol·licitar les subvencions és del 28 d'abril de 2023 al 26 de maig de 2023.

Bases reguladores (document .PDF)

Web del Ministeri

Accés al tràmit

Referència legal Convocatòria - BOE Núm. 100 Data 27.04.2023

Contacte

Telèfon: 913 630 000