ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a la publicació a l'estranger d'obres il·lustrades (2a Convocatòria 2022)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 28/06/2022  

A qui s'adreça

Empreses

Objecte

Subvencions per al finançament de les despeses corresponents a la remuneració́ de l’/la il·lustrador/a d'obres il·lustrades.

Beneficiaris

Poden ser persones beneficiàries d'aquestes subvencions les editorials, persones físiques empresàries o persones jurídiques, públiques o privades, espanyoles o estrangeres, que tinguin programada la publicació o la coedició d'obres il·lustrades l'/la il·lustrador/a de les quals sigui una persona domiciliada a Catalunya o les Illes Balears.

Pressupost

La dotació màxima de la convocatòria és de 40.000,00 euros.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb la base vuitena, sigui del 29 d'abril al 28 de juny de 2022, ambdós inclosos.

Bases reguladores (document .PDF)

Més informació i accés al tràmit

Referència legal DOGC núm. 8647 Data 13.04.2022

Contacte

Rosa Crespí rcrespi@llull.cat