ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Subvencions per a la traducció d'obres literàries i de pensament originals en llengua catalana i occitana (3a Convocatòria 2022)

TipusAjut

Estat Fora de termini

Data de finalització 03/11/2022  

A qui s'adreça

Autònoms i particulars

Empreses

Finançament de la traducció d’obres originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa) corresponents a les modalitats següents:

  • Narrativa (adults i LIJ).
  • Poesia.
  • Teatre.
  • Novel·la gràfica.
  • Pensament (no-ficció i humanitats).

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les editorials, persones físiques empresàries o persones jurídiques, públiques o privades, espanyoles o estrangeres.

Quantia

La dotació màxima de la 3a convocatòria és de 159.000,00 euros.

Bases reguladores (document .PDF)

Més informació i accés al tràmit

Referència legal DOGC Núm. 8694 Data 26-06-2022

Contacte

Maria Jesús Alonso: mjalonso@llull.cat